Preiļu novadā noslēgušās pašvaldības deputātu un speciālistu tikšanās ar novada iedzīvotājiem

07.12.2017.

No 4. decembra līdz 7. decembrim Preiļu pilsētā un novada pagastos norisinājās pašvaldības ikgadējās tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Saunas pagasta tautas namā, Saunas pagasta Salas pamatskolā, Aizkalnes pagasta tautas namā, Pelēču pagasta kultūras namā, Ārdavas saieta namā un Preiļu pagasta pārvaldes ēkā uz sarunu bija ieradušies interesenti no lauku teritorijām, Preiļu kultūras namā savu redzējumu vairākos jautājumos izteica pilsētas iedzīvotāji.

Tikšanās reizēs ar novada cilvēkiem piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, deputāte, Preiļu 2. vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova, Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis, Preiļu novada domes attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva, sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, Labklājības pārvaldes pārstāvji Irēna Stašulāne un Astrīda Ūzuliņa, Preiļu novada domes finanšu analītiķes Broņislava Savicka un Jolanta Gžibovska.   

Par pagastu teritorijās paveiktajiem darbiem stāstīja pagastu pārvalžu vadītāji – Raimonds Rubins, Gunta Uzuleviča, Iveta Stašulāne un Vitālijs Plivda. Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda sniedza informāciju par novada lielākajiem iesāktajiem projektiem, paveiktajiem darbiem pilsētā, finansējuma piesaistes iespējām, kā arī iepazīstināja ar nākamā gada uzdevumiem un budžeta prioritātēm.

Domes priekšsēdētāja pateicās ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtus bērnus un aicināja iesaistīties audžuģimeņu kustībā.

Lauku teritorijās visvairāk jautājumu iedzīvotājiem bija saistībā ar lauku ceļu uzturēšanu – greiderēšanu un sniega tīrīšanu, klejojošo kaķu un suņu izķeršanu, apgaismojuma uzstādīšanu Saunas pagasta Smelteros, Pelēču pagasta centrā un Preiļu pagasta Līču ciemata Miera ielā. Pelēču pagasta iedzīvotāji ierosināja labiekārtot peldvietu Pelēču ezera krastā, daži klātesošie izteica vēlmi vecākos novada seniorus sveikt jau no 80 gadu vecuma sasniegšanas un jubilāriem no 90 gadu vecuma palielināt pabalsta apmēru. Preiļu pagastā tika runāts par veco koku izzāģēšanu kapsētās, bet Pelēču pagasta iedzīvotājus uztrauc nesakārtotās teritorijas, kas ir fizisko personu īpašumā.

Tikšanās laikā Preiļu pilsētā izskanēja jautājumi par klejojošajiem kaķiem, kurus uztur kādas mājas iedzīvotāja, par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu pārbūvi, par apgaismojuma nepieciešamību Kurzemes ielā, lietus notekūdens sistēmas sakārtošanu Rožu un Viļānu ielās, Veselības un rekreācijas centra projektu, bērnu zobu ārsta un slinga terapijas nepieciešamību Preiļos. Pirms kopīgās tikšanās Preiļu kultūras namā ikvienam bija iespēja griezties individuāli pie dažādu jomu speciālistiem, kuri turpat uz vietas sniedza konsultācijas.

Vēlmju ir daudz, un katru gadu, stādot pašvaldības budžetu, deputāti nosaka nākamā gada prioritātes. Daudziem darbiem, kurus ierosina iedzīvotāji, nepieciešams apjomīgs finansējums, ko nav iespējams piešķirt no budžeta līdzekļiem, tāpēc pašvaldībā ir sagatavoti vairāki tehniskie projekti, lai lielāko objektu labiekārtošanas un renovācijas darbiem piesaistītu Eiropas Savienības fondu projektu līdzekļus.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka, sastopot klaiņojošos suņus un kaķus, jāzvana pašvaldības policijai, tālrunis 65307330, vai SIA “Preiļu saimnieks” Komunālajai nodaļai, tālrunis 26438147.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.