Jauniešu centrā “ČETRI” noritējusi neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”

30.11.2017.

Ceturtdienas pēcpusdienā, 30. novembrī, Jauniešu centrā “ČETRI” notika jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākums notika Strukturētā dialoga sestā cikla ietvaros ar tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” ar bērnu un jauniešu centra “Dari Vari” atbalstu.

„Kafija ar politiķiem” norit strukturētā dialoga veidā, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai neformālā un brīvā gaisotnē apspriestu noteiktus tematus, tādā veidā ļaujot lēmuma pieņēmējiem raudzīties uz problēmām no jauniešu skata punkta un jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā.

Pasākumu apmeklēja 46 dalībnieki, no tiem 35 jaunieši vecumā no 13 līdz 27 gadiem, 6 Preiļu novada deputāti un jauniešu organizāciju pārstāvji. Diskusiju vadīja moderatore ar daudzu gadu pieredzi Rudīte Muraševa.

Diskusijas laikā jaunieši ar lēmumu pieņēmējiem apsprieda 5 jautājumus – trīs Eiropas līmeņa, bet divus reģionāla līmeņa. Jautājumi diskusijām bija šādi:

1. Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību?

2. Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?

3. Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?

4. Kādas ir jauniešu nodarbinātības un profesionālās izaugsmes iespējas kā prakse un darbs vasarā Preiļu novadā?

5. Kādas ir jauniešu iespējas ietekmēt politiskos lēmumus Preiļu novadā?

Pēc diskusijām uz katru doto jautājumu bija jāformulē secinājumi, kurā tika noteikts kas, kam un kāpēc ir jāmaina vai jāuzlabo. Jaunieši secināja, ka, lai uzlabotu vidi, skolu direktoriem ir jāmaina skolas ēdienkarte un jāpalielina ēdienu daudzveidība, iekļaujot veģetārus ēdienus, kas satur vairāk dārzeņu, tādējādi ļaujot skolēniem ēst veselīgāk un saglabātu vides ilgtspēju. Kā arī jaunieši labprāt vairāk uzzinātu par “Zero Waste” jeb bezatkritumu dzīvesveidu.

Lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem, ir nepieciešams organizēt jauniešiem domātus pasākumus, piemēram, balles un tematiskos vakarus, kā arī ir jāuzlabo ceļu infrastruktūra.

Medijpratības un kritiskās domāšanas uzlabošanai jaunieši aicina veidot izglītojošus pasākumus un seminārus, kas palīdzētu atpazīt patiesas ziņas no viltus ziņām un “interneta troļļiem”.

Diskusijās tika secināts, ka uzņēmējiem un pašvaldībai ir vairāk jāpiedāvā prakses un darba iespējas jauniešiem amatos, kas attīsta profesionālo izaugsmi, piemēram, asistentu amatos. Tas ļautu jauniešiem veiksmīgāk izvēlēties sev piemērotu nākotnes profesiju un iekļauties darba tirgū. 

Jaunieši vēlās vairāk iepazīties ar politiskajiem jautājumiem Preiļu novadā, tādēļ aicina domes priekšsēdētāju organizēt jauniešu tikšanās domē neformālā gaisotnē, kuru laikā iepazītos ar domes darbu. Vēl jaunieši vēlās veidot jauniešu domi, tādā veidā tieši iesaistoties politikas veidošanā.

Dalībnieki atzina, ka pasākums ir bijis vērtīgs gan jauniešiem, kas varēja iepazīties ar deputātiem un ar tiem aprunāties neformālā gaisotnē, gan lēmuma pieņēmējiem, jo ikdienā neizdodas komunicēt ar jauniešu auditoriju.

 

Jaunatnes lietu speciāliste
Linda Knāviņa

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.