Apstiprināts Pelēču ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

30.11.2017.

Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Pelēča ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2018. – 2020. gadā” nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību un licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un pakalpojumus, kā arī atbildību par šīs kārtības pārkāpumiem.

Licencētā makšķerēšana Pelēča ezerā ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā “Preiļu novada vēstis”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2017.