Piešķirts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

30.11.2017.

Domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Preiļos – gājēju ietves atjaunošanai mājas priekšā – 4498,78 eiro apmērā, kas ir 77% no remontdarbu koptāmes.

Tas darīts, pamatojoties uz 2017. gada 27. aprīlī pieņemtajiem  Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un dzīvojamās mājas īpašnieku iesniegumiem.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam. Saistošie noteikumi paredz, ka būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības finansējumu 50% – 80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, pašvaldībā – Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – jāiesniedz iesniegums kopā ar saistošajos noteikumos paredzētajiem dokumentiem. 

Saistošie noteikumi pieejami www.preili.lv 

Ilona Vilcāne, 
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2017.