Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā

30.11.2017.

30. novembra Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 4 dzīvojamām mājām Preiļu pilsētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai. Līdzfinansējums katrai mājai piešķirts 800 eiro apmērā.

Tas darīts, pamatojoties uz 2017. gada 7. jūlijā pieņemtajiem  Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” un dzīvojamo māju īpašnieku iesniegumiem.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem līdzfinansējumu 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.

Lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem, un pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam, jāaizpilda iesnieguma veidlapa tehnisko noteikumu saņemšanai. Par pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā ar iesniegumu jāvēršas Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, savukārt par pieslēguma ierīkošanu Priekuļu ciemā jāvēršas Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļos. Preiļu pilsētas, kā arī Aizkalnes pagasta Aizkalnes ciema un Preiļu pagasta Līču ciema iedzīvotājiem ar iesniegumu jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks”.

Saistošie noteikumi pieejami www.preili.lv 

Ilona Vilcāne, 
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2017.