Preiļu novada dome 2018. gada 17. janvārī rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 1A-19, Līčos, Preiļu pagastā atsavināšanu

08.12.2017.

Preiļu novada dome 2018.gada 17.janvārī plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību  50,3 m2 Jaunatnes ielā 1A-19, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 18.12.2017. līdz 17.01.2018. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 800,00. Nodrošinājums – EUR 80,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 20,00).

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.