Aizritējis patriotisks pasākums “Trīdeksnis”

14.11.2017.

Patriotiskās nedēļas ietvaros 14. novembrī Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē pulcējās biedrības “Mūsmājas” aktīvisti un Dienas centra apmeklētāji uz kopīgu pasākumu, veltītu Latvijas Republikas 99. gadadienai. Pasākums noritēja ar nosaukumu “Trīdeksnis”. No vārda trīdēt – dziedāt līdzi dejai. Šo mūzikas instrumentu izmanto arī svinīgos pasākumos.

Patīkami, ka svētku dalībniekus pagodināja un sirsnīgus vārdus teica domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. Tika iedegtas 3 svētku sveces – par mieru, ticību un mīlestību.

Pacilātu noskaņu un svinīgumu radīja kopīgs himnas dziedājums.

Par Latvijas Republikas vēstures lappusēm pārskatu sagatavoja Valentīna Kudiņa, minot galvenos un svarīgākos vēsturiskos notikumus.

Par ilggadēju un aktīvu darbību sabiedrības labā tika suminātas 13 seniores – Albīna Ancāne, Berta Zariņa, Leontīna Adamoviča, Vija Rusiņa, Paulīna Stafecka, Viktorija Znotiņa, Broņislava Lauska, Irēna Briška, Terēzija Krumpāne, Janīna Eiduka, Valentīna Rutkovska, Valentīna Greiža, Nora Stare.

Svētku gaisotni radīja kopīgi dziedātās dziesmas Alberta Vucāna vadībā. Skanēja dzeja, bija konkursi, kur vajadzēja atpazīt latvju rakstu zīmes, bet svētku rozīnīte izrādījās Dienas centra ceptā skaistā un garšīgā svētku torte. Dzērvenes uz Latvijas kartes simbolizēja mūsu pilsētas un novadus.

Pasākuma noslēgumā skanēja pateicības vārdi svētku organizētājām. Tas deva impulsu tālākai sadarbībai starp nevalstiskajām organizācijām, senioriem nestāvēt malā, bet būt svarīgu valsts notikumu apritē.

Novēlam labu noskaņojumu un priecīgus svētkus visiem šis zemes iedzīvotājiem.

Marija Volkova

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2017.