30. novembrī Jauniešu centrā “ČETRI” neformāla diskusija “Kafija ar politiķi”

30.11.2017.

30.novembrī (ceturtdien)
Plkst. 13.00
Jauniešu centrs “ČETRI” aicina

jauniešus un lēmumu pieņēmējus
piedalīties
neformālā diskusijā
“KAFIJA AR POLITIĶIEM” 

Esi aktīvs. Piedalies. 
Kurš tad cits, ja ne TU!

Pasākums notiek Strukturētā dialoga VI cikla ietvaros,
tematiskā prioritāte “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, sadarbībā ar BJC “Dari Vari”.

Diskusiju jautājumi: 

1. Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus?

2. Kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresu un krīzes periodiem?

3. Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību?

4. Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām, pilnībā iekļauties sabiedrībā?

5. Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?

6. Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?

7. Kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām, lai veicinātu personisko, kultūras un politisko attīstību?

 

Jauniešu centrs “ČETRI”

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.