Konkursā „Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” Latgales reģionā uzvarējusi Preiļu novada dome

18.11.2017.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem šī gada oktobrī rīkoja konkursu pašvaldībām, kurā tika vērtēti pašvaldību īstenotie atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai un to rezultāti, kas tieši izpaužas kā pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļu vai netieši – uz uzņēmējdarbības vides izaugsmi pašvaldībā kopumā.

Konkursam varēja pieteikt tikai tādus atbalsta pasākumus, kuri tiek pilnībā finansēti no pašvaldības pamatbudžeta. Tas varēja būt, piemēram, tiešs atbalsts -pašvaldības finansējums uzņēmējam pamatlīdzekļu iegādei, nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī infrastruktūra, kuru pašvaldība izbūvē un nodod nomā komersantam, vai arī netiešs atbalsts uzņēmējiem – pašvaldības finansējuma ieguldījums pakalpojumā, publiskā infrastruktūrā vai jebkurā citā jomā vai lietā, kuru lieto uzņēmējs (piemēram, pakalpojuma veidā – uzņēmējdarbības speciālista konsultācijas, mūsdienīga pašvaldības tīmekļvietne ar uzņēmējdarbībai veltītu sadaļu, pašvaldības un uzņēmēju stendi izstādēs, tirdzniecības misiju organizēšana, aktivitātes investoru piesaistei, dalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos u.c.).

Preiļu novada pašvaldība piedalījās konkursā, norādot nozīmīgākos atbalsta rīkus uzņēmējdarbības veicināšanai, galveno uzsvaru liekot uz Mazo un vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanu.

Konkursu „Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” vērtēja  katrā plānošanas reģionā izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvis, Plānošanas reģiona administrācijas pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas vai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis un AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” pārstāvis.

Konkursā trešo vietu un naudas balvu 2000 eiro saņēma Viļakas novada pašvaldība, otrā vieta un naudas balva 3000 eiro tika piešķirta Daugavpils pilsētai, bet veiksme šoreiz bija Preiļu pusē – pirmā vieta un naudas balva 5000 eiro  piešķirta  mūsu uzņēmēju atbalstam!

Balvu pasniedza Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja  Iveta Maļina-Tabūne Latvijas Valsts 99. gadskārtas svinīgajā pasākumā Preiļos 18. novembrī.

Ineta Liepniece, Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.