NVA akcijā “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” piedalījās 62 darba devēji

21.11.2017.

Šī gada novembrī visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs norisinās Eiropas Darba devēju diena, kuru rīko ES valstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES). Šī gada Eiropas Darba devēju dienas pasākumu sauklis – “Runāsim par prasmēm un atklāsim talantus!” Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Darba devēju dienas ietvaros rīkoja akciju “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti,” kas aizsākās 30. oktobrī un norisinājās visos Latvijas reģionos, lai sekmētu bezdarbnieku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazinātu stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. 

Atvērto durvju dienā darba meklētāji ar invaliditāti viesojās uzņēmumos un iestādēs, lai iepazītu pieprasītās profesijas darba vidē un apliecinātu savas prasmes un talantus. Uzņēmējiem tā bija iespēja gan apliecināt sevi kā sociāli atbildīgus darba devējus, gan klātienē iepazīt iespējamos uzņēmuma vai iestādes darbiniekus, jo liela daļa piedāvāto darba vietu bija vakantas: akcijas norises laikā darba meklētājiem ar invaliditāti tika piedāvātas 192 brīvās darba vietas.

Akcijā “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” kopumā piedalījās 62 darba devēji, kas vairāk nekā diviem simtiem darba meklētāju ar invaliditāti piedāvāja iespēju izmēģināt savas prasmes un talantus 53 profesijās, to vidū tādos arodos kā, piemēram, audējs, automehāniķis, datu ievades operators, elektrokāra vadītājs, fizioterapeits, grāmatvedis un grāmatveža palīgs, iestādes vadītāja palīgs, jurista palīgs, klientu apkalpošanas speciālists, konditora palīgs, laukstrādnieks, lietvedis, parka dārznieks, pavārs, projektu vadītājs, šuvējs un šūšanas iekārtu operators, telefonists, tulkotājs, virtuves darbinieks un citas. Savas durvis kā darba devējs atvēra arī NVA, darba meklētājus ar invaliditāti iepazīstinot ar nodarbinātības organizatora profesiju NVA Saldus filiālē.

10. novembrī akciju “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” uzņēmumā “Fazer Latvija” Ogrē apmeklēja NVA direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne. SIA “Fazer Latvija” darba ņēmējus ar invaliditāti iepazīstināja ar saiņošanas operatora profesiju. Akcijas noslēguma pasākumā Jelgavā, kurā piedalījās NVA Pakalpojumu departamenta direktora vietniece un Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja  Lelde Ķikute, darba meklētāji ar invaliditāti uzņēmumā “Spectre Latvia” tika iepazīstināti ar  līmēšanas iekārtu operatora profesiju un darba pienākumiem. Šajā dienā Jelgavā norisinājās arī Labklājības ministrijas rīkotais forums  “Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība,” kurā NVA Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa informēja par NVA atbalstu un pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti.

NVA kā bezdarbnieki ir reģistrēti daudzu profesiju pārstāvji, kuriem ir dažāda veida invaliditāte, bet kuri grib un var strādāt. Viņu vidū ir ekonomisti, juristi, skolotāji, grāmatveži, inženieri, pārdevēji, pavāri, šuvēji, kurinātāji, apkopēji, sociālie darbinieki un citu profesiju pārstāvji. Daudzi akcijas “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” dalībnieki darba devējiem ir iesnieguši savas pieteikuma anketas un CV, kurus darba devēji izskatīs, izvērtēs pretendentu atbilstību veicamajiem profesionālajiem pienākumiem un vēlāk notiks darba intervijas. Jau akcijas īstenošanas laikā trīs darba meklētāji ar invaliditāti tika pieņemti pastāvīgā darbā, savukārt vēl trīs – pieņemti darbā uz laiku subsidētajās darbavietās. 

Lai veicinātu darba devēju informētību un izpratni par cilvēku ar invaliditāti iespējām iekļauties darba tirgū, NVA sadarbībā ar nodarbinātības ekspertiem un darba devējiem, kuri nodarbina personas ar invaliditāti, ir izstrādājusi arī elektronisko katalogu “Cilvēki ar invaliditāti darba tirgū. Darbaspēka potenciāls,” kas visiem interesentiem ir pieejams NVA mājaslapā.

Uzziņai: 2017. gada novembra sākumā NVA bija reģistrēti 8164 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas ir 13,4% no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. 2017. gada novembra sākumā vairāk nekā puse (51,5%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti bija ilgstošie bezdarbnieki, kas bez darba ir ilgāk nekā gadu. Vairāk nekā puse (59%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir bezdarbnieki vecumā 50 un vairāk gadu. 43% bezdarbnieku ar invaliditāti ir iegūta pamatizglītība vai vidējā vispārējā izglītība, 2% – izglītības līmenis ir zemāks par pamatizglītību, 44% bezdarbnieku ar invaliditāti ir profesionālā izglītība, 11% – augstākā izglītība. 2017.gada 9 mēnešos darbā iekārtojušies 2794 bezdarbnieki ar invaliditāti. 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.