Preiļos svin Latvijas valsts 99. gadadienu

18.11.2017.

18. novembris Preiļos iesākās ar dievkalpojumu Preiļu Romas katoļu baznīcā. Pēcpusdienā novada iedzīvotāji pulcējās pilsētas centrā, kur Tirgus laukumā spoži iezaigojās iedegtās sveces, apvienojot visus svētku akcijā „Kopīgi izgaismosim Latviju svecīšu liesmās”. Vakarpusē Preiļu Kultūras namā norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītais svinīgais sarīkojums, kura ietvaros preilieši atzīmēja arī Lietuvas pilsētas Utenas un Preiļu sadraudzības 20. gadadienu.

Svinīgo valsts svētku sarīkojumu ieskandināja tautas mākslas kolektīvu dejotāju brašie soļi, un īpaši pacilājošu svētku sajūtu radīja Preiļu novada Skolotāju kora “Latgale” uzstāšanās.

Pasākumā klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Novada iedzīvotājus valsts dzimšanas dienā sveica Utenas pašvaldības pārstāvji. Preiļu novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” balvu 5000 eiro vērtībā. Balvu pasniedza  Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne. 

 Par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā iedzīvotājiem tika pasniegti Preiļu novada domes apbalvojumi. Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā saņēma Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.

Ar Preiļu novada Atzinības rakstiem  tika apbalvoti Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Rasma Bilzēna, Pelēču pagasta pārvaldes sekretāre Leontīna Džeriņa, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” valdes locekle Anita Gāga, Preiļu vecticībnieku draudzes padomes locekle un baznīcas kora vadītāja Pelageja Hrapunova, SIA Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas darbinieks Jānis Ivanņikovs, SIA “Preiļu slimnīca” virsmāsa Inna Kluša, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja Irina Kovaļenko, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktora vietniece Vēsma Valentīna Lubāne, SIA “Preiļu slimnīca” anesteziologs un reanimatologs Ainārs Pastars, Saunas pagasta iedzīvotājs Ladislavs Pastars, Preiļu rajona prokuratūras prokurore Inta Petrova, SIA “Salang-P” valdes loceklis Gunārs Svilāns, aizbildne Vera Ševčuka, biedrības “Preiļu rajona partnerība” vadītāja Valija Vaivode, SIA “AKOtehnika” valdes loceklis Andris Vjakse.

Preiļu novada domes Pateicības raksti svētkos tika pasniegti Preiļu vecticībnieku draudzes padomes loceklei Lukijai Krūzei, SIA “Salang-P” pārdevējai Intai Pudulei, Pelēču pamatskolas skolotājai Jolantai Macenko, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Inesei Orinskai un Preiļu novada Pašvaldības policijas inspektoram Edgaram Pastaram.

Pasākumu valsts dzimšanas dienā kuplināja novada deju kolektīvi “Gaida”, “Dancari” un “Talderi”. Ar īpašu svētku programmu mūs sveica Latvijas Nacionālās operas solisti Laura Teivāne, Juris Vizbulis un koncertmeistare Ērika Millere.

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā visi klātesošie varēja baudīt svētku torti un šampanieti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 18.11.2017.