SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome organizē sanāksmi ar māju vecākajiem par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem

27.11.2017.

Sanāksmes norises laiks: 2017. gada 27. novembris, plkst. 17.15

Sanāksmes vieta: Preiļu novada domes apspriežu zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads

Darba kārtības jautājumi:

  1. Informācija par daudzīvokļu māju uzkrājumu apmēru.
  2. Daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plāns 2018. gadam. Veicamie darbi un grafika saskaņošana.
  3. Daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas process un projekta pamatinformācijas izklāts.
  4. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas jautājumi.
Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.