Preiļu slimnīcā lieto E-veselību

01.12.2017.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri ārstniecības personas un farmaceiti visā Latvijā uzsāks obligātu datu ievadi E-veselībā (veselības informācijas sistēmā). Savukārt SIA “Preiļu slimnīca” tika ieviesta jauna informācijas sistēma, kā rezultātā jau vairāki speciālisti brīvprātīgi lieto E-veselību pārejas periodā pirms obligātā lietošanas termiņa un izsniedz darbnespējas lapas gan elektroniski, gan arī papīra formātā. No 1. janvāra darbnespējas lapas un receptes tiks izsniegtas tikai elektroniski.

E-veselībā laika gaitā pakāpeniski tiks ievadīti arī nosūtījumi, konsultantu slēdzieni (rezultāti), pacienta veselības pamatdati, vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti, slimnīcu izraksti (epikrīzes) u.c. medicīniskā informācija, kuru veselības aprūpes iestādes ir iesūtījušas vai ievadījušas E-veselības sistēmā.

E-veselības sistēmai ir divas daļas – publiskā un autorizētā. Publiskajā daļā ir pieejama plaša informācija par veselības nozares jaunumiem, informācija par veselīgu dzīvesveidu, datu bāzes, meklētāji, statistikas dati un pētījumi par sabiedrības veselību u. c. aktuāla informācija. Savukārt autorizētā daļa satur iedzīvotāju medicīnisko informāciju.

Lai apskatītu informāciju par sevi, ir nepieciešama autorizācija. Pārlūkprogrammā atveriet adresi www.eveseliba.gov.lv, nospiediet pogas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”. Pēc tam pieslēdzieties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID).

Pieslēdzoties sistēmai:

 • iedzīvotāji var apskatīt savus veselības pamatdatus, noteikt piekļuvi ārstiem saviem veselības datiem, apskatīt aktuālās medikamentu receptes un savas darbnespējas lapas;
 • ārstniecības personas var aplūkot savu pacientu veselības datus, izrakstīt medikamentu receptes un darbnespējas lapas;
 • farmaceiti var piekļūt pacientam izrakstītajām receptēm un atzīmēt to izsniegšanu aptiekā.

Autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, iedzīvotāji šobrīd var apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu, norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai, noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai, apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.

Elektroniskās darbnespējas lapas izmantošana:

 1. ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu, pacients un ārsts (pēc pacienta pieprasījuma) var nosūtīt informāciju par atvērto e-darbnespējas lapu darba devējam vai citai personai;
 2. ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu;
 3. darba devējs saņem informāciju par noslēgto lapu Valsts ieņēmumu dienesta EDS;
 4. pacients pieprasa (iesniegumu VSAA var aizpildīt www.latvija.lv e-pakalpojumā) un saņem pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)

Ieguvumi: e-darbnespējas lapas nekur nav jānes, darba devējs un VSAA to saņem elektroniski. Vajadzības gadījumā e-darbnespējas lapu no E-veselības sistēmas var arī izprintēt.

Elektroniskās zāļu receptes izmantošana:

 1. ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti;
 2. pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles;
 3. aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību (ID);
 4. farmaceits izsniedz zāles un reģistrē zāļu saņēmēju.

Lai aptiekā iegādātos zāles citam cilvēkam, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jānosauc pacienta vārds, uzvārds, jānosauc e-receptes ID numurs (tas ir redzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam un viņa deleģētajām personām).

Ieguvumi: skaidri salasāma recepte un to nevar pazaudēt.

Rakstā izmantota portāla www.eveseliba.gov.lv informācija.

Sarmīte Ivanāne
SIA “Preiļu slimnīca” Datorsistēmu un datortīklu administratore

 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2017.