Pasākumu cikls jauniešiem

15.11.2017.

Septembrī SIA “Preiļu slimnīca” telpās tika uzsākts pasākumu cikls Preiļu un apkārtējo novadu jauniešiem, lai mudinātu attīstīt spējas, zināšanas un prasmes vispusīgas personības izaugsmei un lai tuvāk iepazīstinātu arī ar medicīnas iestāžu darbību.

Pirmā tikšanās ar jauniešiem bija šī gada 31. oktobrī – “Atvērto durvju diena”, kuras laikā vairāk nekā 40 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu apmeklēja poliklīniku un slimnīcu, iepazinās ar vairāku speciālistu darbu, ne tikai ar ārstu un medmāsu, bet arī reģistratūras, statistikas, administrācijas darbinieku darba specifiku. Pasākuma noslēgumā slimnīcas konferenču zālē jauniešus uzrunāja anesteziologs-reanimatologs Roberts Spručs no Rīgas, pastāstot ne tikai par ārsta misiju un profesiju, bet rosinot domāt arī par dzīves vērtībām, dzīves jēgu un to, kā saglabāt veselību un dzīvesprieku līdz 108 (!) gadiem.

Otrs pasākums bija 13. novembrī – treniņš “JĀdara”, kura laikā personiskās izaugsmes treneri Vineta Saulīte un Dainis Zaltans strādāja ar 12 jauniešiem. Nodarbībā bija gan teorija, gan praktiski uzdevumi un spēles par savu stipro pušu un talantu atklāšanu un attīstīšanu, par mērķu izvirzīšanu, kā arī atgriezeniskās saite.

Turpmāk līdz pat maijam vienu reizi mēnesī jauniešiem notiks lekcijas, tikšanās ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem un citas aktivitātes par spēju un kompetenču attīstību, pašnovērtējumu, karjeras izglītību, veselību. Februārī plānota Ēnu diena, aprīlī – atvērto durvju dienas apmeklējums Rīgas Stradiņa universitātē u.c.

Savukārt sadarbībā ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu “Saules skola” tiks izstrādāts Preiļu slimnīcas pagrabstāva daļas pārbūves dizaina projekts, bet Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi varēs piedalīties zīmējumu konkursā, kura rezultātā labākie darbi tiks izstādīti poliklīnikas mākslas telpā.

Šāds pasākumu cikls ir SIA “Preiļu slimnīca” iniciatīva un projekts, kurā kā sadarbības partneri ir Preiļu Jauniešu centrs “ČETRI”, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”.

Elita Jermolajeva
SIA “Preiļu slimnīca” projektu vadītāja

 

Roberts Spručs par ārsta misiju un par dzīves vērtībām. Foto no SIA “Preiļu slimnīca” arhīva

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.