Aicinām novada iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem un speciālistiem

04.12.2017.

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un daļu vadītājiem, lai pirms 2018. gada novada budžeta pieņemšanas iepazīstinātu ar paveikto šajā gadā, ieplānotajiem darbiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

Iedzīvotāji uz sarunu tiek aicināti no 4. līdz 7. decembrim:

 • 4. decembrī plkst. 13.00 – Saunas pagasta Salas pamatskolas zālē
 • 4. decembrī plkst. 15.00 – Saunas pagasta tautas namā
 • 5. decembrī plkst. 15.00 – Aizkalnes pagasta tautas nama zālē
 • 6. decembrī plkst. 12.00 – Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā
 • 6. decembrī plkst. 13.30 – Pelēču pagasta Pelēču kultūras nama zālē
 • 6. decembrī plkst. 16.00 – Preiļu pagasta pārvaldes zālē
 • 7. decembrī plkst. 17.30 – Preiļu kultūras nama lielajā zālē

7. decembrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 Preiļu kultūras nama zālē notiks dažādu nozaru speciālistu konsultācijas: 

 • SIA „Preiļu saimnieks” – par ūdens un siltumapgādes, mājokļu apsaimniekošanas un citiem uzņēmuma kompetencē esošajiem jautājumiem,
 • Izglītības pārvalde – par novada izglītības iestāžu darbu un izglītības jautājumiem,
 • Labklājības pārvalde – par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstu piešķiršanas kārtību novadā,
 • Pašvaldības jurists – par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem,
 • Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļa – par nekustamā īpašuma jautājumiem,
 • Pašvaldības policija – par pašvaldības policijas kompetences jautājumiem kārtības nodrošināšanā novadā,
 • SIA „Preiļu slimnīca” – par veselības aprūpes jautājumiem,
 • Preiļu novada domes Attīstības daļa – par pašvaldības projektiem un novada attīstības jautājumiem.

Gaidām novada iedzīvotājus ar priekšlikumiem Preiļu novada domes un pašvaldības iestāžu darba pilnveidošanai!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.