“Skaists ir mūsu tautastērps, vēl skaistāku darināsim”

31.10.2017.

31. oktobrī  Preiļu 1. pamatskolas sarīkojumu zālē notika “Mazo grantu konkursa 2017” projekta “Skaists ir mūsu tautastērps, vēl skaistāku darināsim” noslēguma pasākums. Projekts ietvaros Preiļu 1. pamatskolas 5. klašu deju kopas “Dancari” meitenes un viņu mammas auda jostas. Darbs bija ļoti laikietilpīgs , bet reizē arī radošs un interesants. Rezultāts vēl vairāk priecēja, jo, kopā darbojoties, tika noaustas Preiļu novada jostas.

Tā bija lieliska iespēja reizē izzināt latviešu tautastērpa vēsturi, tapšanas īpatnības, tautastērpu atšķirības pa novadiem. Projekta ietvaros 5. klašu Asūnes tautastērps tika papildināts ar jaunu vestīti un jostu. Pasākumā meitenes un mammas kopā izdeja arī Māsas deju, kura tika iestudēta īpaši šim notikumam. Kopā dancošana uz skatuves bija vēl viens liels piedzīvojums un pārdzīvojums gan pašām dalībniecēm, gan skatītājiem. Paldies par uzdrošināšanos un iesaistīšanos!

Deju kopas “Dancari” dejotāji un vadītāja Ilze Broka saka mīļu paldies Natālijai Rubīnei par atbalstu un aktīvu darbošanos projektā, Viduslatgales pārnovadu fondam un Preiļu 1. pamatskolas direktorei Norai Šņepstei par finansiālo atbalstu!

Deju kopas “Dancari” vad. Ilze Broka

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.