Salas pamatskola piedalās karjeras izvēles projektā

10.11.2017.

Salas pamatskola piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura viens no mērķiem ir plašāk informēt skolēnus par tālākās izglītības ceļiem, iespējām, motivēt jauno paaudzi izvēlēties nākotnes profesiju atbilstoši savām spējām un interesēm.

Projekta ietvaros visiem 1.-9. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Tehnobusu Preiļos. Tehnobuss – tā ir pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija Latvijā, lai veicinātu jauniešu interesi par mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm. Pieredzējušu instruktoru vadībā  Tehnobusā bija iespēja iepazīties ar metināšanas izmēģinājumu stendu, ar 3D printeri, ar zobratu mehānikas un dinamo stendu. Bērniem interesanti bija vērot, kā strādā metāla apstrādes darba galdi, kā top detaļas. Paši audzēkņi varēja pielikt savu roku elektrības ražošanā, izmēģināt savus spēkus arī citās tehniskās aktivitātēs. Secinājums – mašīnbūve un metālapstrāde prasa pamatīgas zināšanas jaunākajās  tehnoloģijās.

Ar tehniskām lietām saistīta bija ekskursija uz Silajāņiem, kur 5.-7. klašu skolēni iepazinās ar  seno mašīnu kolekciju. Brāļi Viktors un Oļegs Boļšakovi, balstoties uz savu entuziasmu, ir izveidojuši interesantu, plašu izstādi, kurā var redzēt gan padomju laika automašīnas, gan sadzīves priekšmetus un armijas piederumus. Par katru eksponātu kolekcijas veidotājiem ir savs stāsts, kas spēj aizraut un pārsteigt. Vecajos autobusos vietu atradušas galda spēles. Lielu piekrišanu izpelnījās galda hokejs. Atliek apbrīnot abu brāļu izdomu, fantāziju, kas liek vecajiem dzelžiem atdzimt jaunā kvalitātē.

Tā kā mēs esam skola lauku vidē,  skolēniem vairāk pazīstamas un ikdienā sastopamas ir profesijas, kuru pārstāvji strādā savās zemnieku vai piemājas saimniecībās. Vai es redzu sevi laukos nākotnē? Uz šo jautājumu šoreiz mēģināja atbildēt sākumskolas skolēni. Viņi apmeklēja zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar lopkopību – audzē aitas. Par aitām, par aitkopību  interesanti pastāstīja un aitu ganāmpulku parādīja saimniece Daina Rubīne. Bērni ar lielu aizrautību klausījās par aitu nozīmi cilvēka dzīvē, par viņu paradumiem, par labumu, ko cilvēki gūst no aitkopības.

Projekta ietvaros pagaidām ir iepazītas dažas no profesijām, kas ir ļoti nepieciešamas mūsdienās. Projekts turpinās un mēs ceram vēl uz daudzām tikšanās reizēm ar sava amata meistariem.

Valentīna Madalāne, direktores vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.