Valsts svētkos pasniegs Preiļu novada domes apbalvojumus

01.11.2017.

Saskaņā ar 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” pašvaldības deputāti domes sēdē ir izskatījuši iesniegtos pieteikumus iedzīvotāju izvirzīšanai pašvaldības apbalvojumiem.

Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā saņems Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.

Atzinības raksti piešķirti 15 personām:

Rasmai Bilzēnai, Preiļu 1. pamatskolas skolotājai – par ilggadēju, veiksmīgu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un sabiedrisko aktivitāti,

Leontīnai Džeriņai, Pelēču pagasta pārvaldes sekretārei – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Pelēču pagasta attīstībā,

Anitai Gāgai, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” valdes loceklei – par ieguldījumu Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Pelagejai Hrapunovai, Preiļu vecticībnieku draudzes padomes loceklei un baznīcas kora vadītājai – par ilggadēju darbu un lielu ieguldījumu reliģiskās organizācijas “Preiļu Vecticībnieku draudze” attīstībā un garīgo vērtību saglabāšanā,

Jānim Ivanņikovam, SIA Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas darbiniekam – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Innai Klušai, SIA “Preiļu slimnīca” virsmāsai – par apzinīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Irinai Kovaļenko, Preiļu 2. vidusskolas skolotājai – par ilggadēju un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē,

Vēsmai Valentīnai Lubānei, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktora vietniecei – par radošu pieeju jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,

Aināram Pastaram, SIA “Preiļu slimnīca” anesteziologam un reanimatologam – par apzinīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Ladislavam Pastaram – par brīvprātīgu sabiedrisko darbu Saunas pagastā,

Intai Petrovai, Preiļu rajona prokuratūras prokurorei – par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma un sabiedriskā drošības nostiprināšanā Preiļu novadā,

Gunāram Svilānam, SIA “Salang-P” valdes loceklim – par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, darba vietu nodrošināšanu un vietējo organizāciju sponsorēšanu,

Verai Ševčukai, aizbildnei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu aizbildnes pienākumu veikšanu,

Valijai Vaivodei, biedrības “Preiļu rajona partnerība” vadītājai – par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Andrim Vjaksem, SIA “AKOtehnika” valdes loceklim – par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu Saunas pagastā.

Ar Preiļu novada domes Pateicības rakstiem svētkos tiks apbalvoti:

Lukija Krūze, Preiļu vecticībnieku draudzes padomes locekle – par ilggadēju darbu un lielu ieguldījumu reliģiskās organizācijas “Preiļu Vecticībnieku draudze” attīstībā,

Inta Pudule, SIA “Salang-P” pārdevēja – par atbildības sajūtu pret savu darbu un klientiem, par kvalitatīvu apkalpošanu un savlaicīgu pasūtījumu izpildi,

Jolanta Macenko, Pelēču pamatskolas skolotāja – par mūsdienīgu un radošu pedagoģisko darbu un veiksmīgu starptautisko projektu vadīšanu, novada un valsts vārda popularizēšanu Eiropā,

Inese Orinska, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotāja – par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu un skolas vārda popularizēšanu,

Edgars Pastars, Preiļu novada Pašvaldības policijas inspektors – par ilgstošu un nesavtīgu darbu drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novadā un sabiedriskajām aktivitātēm.

Preiļu novada domes apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinīgajā pasākumā Preiļos 18. novembrī.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2017.