Zemnieku saimniecība “Ozoli Gribinānos” – konkursa “Sējējs 2017” laureāts

27.10.2017.

Preiļu novada zemnieku saimniecība “Ozoli Gribinānos” konkursā “Sējējs 2017” ieguva veicināšanas balvu nominācijā “Gada lauku saimniecība”. 13. oktobrī Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, laureātus sveica konkursa organizētāji – Zemkopības ministrija. 

Neilgi pēc balvas saņemšanas viesojāmies saimnieku – Annas un Jāņa Griboniku – mājās Saunas pagastā. Tikai iepriekšējā naktī saimniecībā bija pabeigta pēdējo lauksaimniecības pupu ražas vākšanas darbi. Kā stāstīja Jānis Griboniks, nebija zināms, vai izaudzēto kaut kur varēs nodot, raizes sagādāja arī piemirkušo pupu kaltēšana. Tā, vārdu pa vārdam, saimnieki atklāja šī gada lietainās vasaras radītās ārkārtas situācijas raizes lauksaimniecībā. Bija jādomā ik uz soļa – kā iesēto dabūt no lauka, kā izkaltēt un nodot. Ūdens pārklātajos laukos grima tehnika, un bija jāķer momenti, lai novāktu ražu. Tagad Anna un Jānis gandarīti par padarīto, pateicīgi par to, ka ir izturēts ne viegls gads lauksaimniecībā, priecājas par saņemto sava darba novērtējumu konkursā “Sējējs 2017”. 

Saimnieki atzīst, ka paveiktais saimniecībā ir komandas darbs – čakli strādā visi trīs dēli, palīdz vedeklas. Sezonas laikā tiek nodarbināti arī citi darbinieki, jo uzmanība tiek pievērsta gan saimniecības attīstībai un izaugsmei, gan apkārtējās vides uzlabošanai. Rezultāta “Ozoli Gribinānos” ir viena no sakoptākajām, lielākajām un modernākajām lauku sētām novadā. 

Vairāku gadu laikā Griboniku ģimene uzcēlusi jaunu, skaistu un gaumīgi iekārtotu ģimenes māja, kur pietiek vietas gan pašiem, gan arī trim dēliem ar ģimenēm, kurās aug 5 mazbērni.  Vērtējot saimniecības veikumu un tiekoties ar tās īpašniekiem, viena no konkursa “Sējējs” komisijas pārstāvēm Griboniku ģimeni nosaukusi par lielisko ģimeni. To teiktu ikviens, kuram būtu iespēja paciemoties pie Annas un Jāņa, satikt viņu dēlus un parunāt par dzīvi. Pats Jānis ir liels optimists, arī Anna iet pa dzīvi ar humora dzirksti, jo ir pārliecināta, ka smaids aizdzen nogurumu. Abi saka paldies dēliem, kuri ik dienas palīdz saimniecībā, kaut gan pašiem ir nodibinātas ģimenes un katram savs darbs. Vecākajam dēlam ir izveidota arī sava zemnieku saimniecība.

Griboniku ģimene ir aktīva sabiedriskajā dzīvē, uztur latgaliskās tradīcijas, apmeklē koncertus un piedalās pasākumos. Jānim no skolas gadiem tuvas sportiskās aktivitātes. Pirms iestāšanās Višķu lauksaimniecības tehnikumā dokumentu kaudzīte gaidīja uzņemšanu Murjāņu sporta internātskolā, tomēr visu izmainīja nejaušs gadījums. Annai sirdslieta ir puķes, apkārtnes labiekārtošana un kolāžu veidošana no dabas materiāliem. Šajās nodarbēs viņa veldzējas un gūst enerģiju, tās iepriecina arī citus. Gaumīgas kolāžas jau šobrīd rotā telpas jaunuzceltajā mājā, bet apkārtnes labiekārtošanas plāni īstenosies nākamgad.   

Jānis un Anna Griboniki atzīst, ka nav par ko sūdzēties, jo mēs visi dzīvojam miera apstākļos.  Mums tikai jābūt stipriem, jo risinājumu problēmām varot atrast vienmēr. Kā pozitīvu piemēru abi min akciju sabiedrības “Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu, kura vadītais uzņēmums nav pārdots ārzemniekiem.

Zemnieku saimniecību “Ozoli Gribinānos” konkursam “Sējējs” izvirzīja Preiļu novada lauku attīstības konsultante Elza Spodra Elste, raksturojot saimniecību, kurā dzīvo un strādā stipri un uzņēmīgi cilvēki, kuri mīl savu zemi, novadu un valsti.

Zemnieku saimniecība “Ozoli Gribinānos” dibināta 1989. gada 20. oktobrī. Saimniecības lauki plešas vairāk kā 400 hektāru platībā, kur tiek audzēti graudaugi – kvieši un mieži, arī rapsis un lopbarības pupas. Saimniecībā tiek izmantota jaunākā un modernākā tehnika. Tiek veiksmīgi īstenoti un līdzfinansēti vairāki Eiropas Savienības fondu projekti – augsnes apstrādes tehnoloģiju un graudaugu audzēšanas tehnoloģiju modernizācijai, saimnieciskās darbības modernizācijai, graudaugu pirmapstrādes kompleksa būvniecībai, graudaugu un rapša audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanai, kā arī vairāki graudaugu un rapša ražošanas nozares projekti. Saimniecība regulāri piedalās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts Lauku tīkla organizētajos pasākumos, semināros un pieredzes braucienos.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.