4. novembrī Preiļu jauniešu centrā “Četri” Dubnas pierakstu prezentācijas pasākums

04.11.2017.

No 2017. gada aprīļa līdz novembrim biedrība “Latgolys Studentu centrs” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Dubnas pieRaksti”, kura laikā tika organizēts laivu brauciens — ekspedīcija. Projekta mērķis bija apvienot Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu jauniešus, izmantojot dažādas mācību metodes pētīt Dubnas upi un tās apkārtni, tādā veidā veicinot jauniešos lokālpatriotismu, pilsonisko iniciatīvu un līdzdalību.

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās jaunieši no Daugavpils, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadiem. Vasaras sākumā –jūnijā jaunieši devās laivu braucienā pa Dubnas upi, tikās ar tās krastos dzīvojošajiem ļaudīm, iepazina upes krastā esošos kultūrvēsturiskos objektus, te sastopamos augus un pētīja Dubnas upi no ģeogrāfiskā, ģeoloģiskā vides viedokļa.

Apkopojot ekspedīcijas laikā iegūto informāciju, intervijas, video un foto materiālus jaunieši izveidojuši filmu, kurā atspoguļoti Dubnas krastos esošie kultūrvēsturiskie objekti un piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāsti. Projekta laikā tapusi arī fotoizstāde ar spilgtākajiem ekspedīcijas mirkļiem, dabu un cilvēkiem, kā arī savdabīga lielformāta karte, kurā attēlots Dubnas upes tecējums, nozīmīgākie objekti piekrastē, kā arī dzīvnieki un augi, kas sastopami upes gultnē un krastos.

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” ikvienu aicina uz tikšanos ar projekta “Dubnas pieRaksti” dalībniekiem 1. novembrī plkst. 14.00 Špoģu vidusskolā, 4. novembrī plkst. 16.00 Preiļu jauniešu centra “Četri” telpās, 8. novembrī plkst. 18.00 Līvānu jaunatnes un iniciatīvu centrā “Kvartāls”, kā arī 15. novembrī Vārkavas novada Kultūras centrā, kur tiks prezentēta projekta laikā izveidotā filma, fotoizstāde un karte.

Neatsveramu ieguldījumu projekta īstenošanā devuši Višķu pagasta jauniešu centrs, Līvānu jaunatnes un iniciatīvu centrs “Kvartāls”, Preiļu jauniešu centrs “Četri”, kā arī Vārkavas novada jaunieši. Īpašs paldies par finansiālo atbalstu Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Dienvidlatgales NVO atbalsta centram.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.