Jasmuižas Svētā krusta Romas katoļu baznīcas akmens žoga un teritorijas labiekārtošanas darbi projekta ietvaros pabeigti

25.10.2017.

Jasmuižas Romas katoļu draudze pērnā gada maijā biedrības “Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  ietvaros iesniedza projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000010 “Jasmuižas Svētā krusta Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” pieteikumu. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests. 2016. gada 24. novembrī draudze saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta projekta īstenošanai.

Projekta mērķis ir Jasmuižas Svētā krusta Romas katoļu baznīcas vēsturiskā akmens mūra žoga atjaunošana, daļējs dievnama fasādes remonts un teritorijas labiekārtošana ar pandusa uzbūvēšanu iedzīvotāju garīgo un kultūras pakalpojumu pieejamībai, tādējādi radot sakārtotu vidi Aizkalnes ciema dievnama apkārtnē, kā arī sakrālā tūrisma attīstības veicināšana Latgales reģionā.

Projekta ietvaros ir paveikti sekojoši darbi: esošā vēsturiskā akmens mūra atjaunošana – izdrupušo spraugu aizpildīšana, žoga posma demontāža  10 m garumā un atjaunošana, žoga posma un vārtu stabu vertikālā iztaisnošana, dakstiņu seguma uzstādīšana visam žogam. Tāpat veikta metāla margas uzbūvēšana pie kāpnēm, metāla vārtiņu remonti un jaunu vārtiņu izbūvēšana ēkas ziemeļu pusē, bruģakmens seguma laukuma izbūve pie lielajiem vārtiem līdz ieejas kāpnēm uz dievnama ēku, pandusa uzbūvēšana pieejamības nodrošināšanai pie galvenās ieejas, tornīša fasādes, karnīzu virs dievnama jumta daļas atjaunošana un krāsošana. Par būvdarbu veikšanu tika noslēgts līgums ar SIA “SPERO SK”, kurš arī minētos darbus pilnā apmērā veica.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 19947,23 eiro, no tām attiecināmās izmaksas ir 19947,23 eiro, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums ir 17952,51 eiro.

Projekta vadītājs Pēteris Rožinskis

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.