Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz jaunsargu instruktora amatu

24.10.2017.

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes departamenta

2.novada nodaļas

jaunsargu instruktora amatu uz nenoteiktu laiku

 (Līvānu un Vārkavas novados (1 slodze), Preiļu un Riebiņu novados (1 slodze),

Daugavpils pilsētā un novadā (1 slodze) un Ilūkstes novadā (1 slodze))

 

Galvenie amata pienākumi:

–            organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;

–            plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

–            pirms katra pasākuma novērtēt drošības riskus, sagatavot drošības instrukcijas un organizēt nepieciešamos pasākumus drošības risku novēršanai;

–            veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;

–            pilnveidot metodisko bāzi un izstrādāt mācību uzskates līdzekļus;

–            ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–       atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

–   augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;

–       pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads);

Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā.

Papildus informāciju par vakancēm var iegūt iestādes mājas lapā www.jic.gov.lv, Latvijas vēstnesī,  NVA mājas lapā.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2017.gada 5.novembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 26166063, 67335370,  67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2017.