Digitālā atbildība. Mēs nodarām pāri, pat nepamanot

30.09.2017.

Digitālā pasaule ir kļuvusi sasniedzama, tuva un par mūsu ikdienu. Viedtelefons, datorspēles, čati un īsziņas. Mēs daudz mazāk zvanām un spējam saredzēt. Daudzi vecāki vairs nespēj saredzēt savu bērnu draugus un saskarsmi starp tiem, jo tā ir apslēpta aiz telefona pieejas parolēm. Katram no mums ir plašas iespējas, bet kur ir atbildība un zināšanas?

Šos jautājumus risinājām Erasmus+ līdzfinansētā jauniešu apmaiņā “DigiResponisbility to BE!” no 30. septembra līdz 8. oktobrim, kopīgi sadarbojoties 24 jauniešiem no Latvijas, Spānijas, Polijas, Bulgārijas un Rumānijas.

Iepazināmies, apzinājām situāciju, dalījāmies ar pieredzi un zināšanām, Polijā tikai 1% bērnu, kuri ir cietuši no vardarbības digitālajā vidē, uztic skolotājam savu sāpi. Pēc drošs internets datiem Latvijā 48% bērnu un jauniešu atzīst, ka ir cietuši no vardarbības interneta vidē.

Vardarbība internetā notiek daudzu iemeslu dēļ, tīši un aiz neuzmanības, mums ir jāatzīst, ka ir mainījusies komunikācija un saskarsme starp cilvēkiem, veids kādā mēs sarunājamies.

Projekta gaitā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un stāstiem. Pārsteidzoši, bet arī mūsu nelielajā grupā bija daudzi stāsti, kuros jaunieši bija arī cietušie un kā šos jautājumus viņi risināja, kāda palīdzība, zināšanas un prasmes ir nepieciešamas.

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” sadarbībā ar PAKAC ļoti aicinātu jauniešus, skolas un vecākus pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Projekta rezultātā ir tapuši plakāti un materiāli. Aiciniet mūs ciemos, mēs par šiem jautājumiem gribētu turpināt sarunu un veidot vidi, kurā digitālā vardarbība ir temats par kuru mēs runājam, mācāmies un zinām.

Aija Vanaga
projekta vadītāja
26385873
aija.vanaga@gmail.com

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.