Kultūras centra pasākumi novembrī

03.11.2017.

3. novembrī plkst.20.00 Aizkalnes TN vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki „Mana dziesma”. Piedalās: Aizkalnes TN vokālo ansambļu draugu kolektīvi. Ieeja – brīva

4. novembrī Saunas TN plkst. 11.00  sarīkojums senioriem „Rudens ,rudens, rudens…”, plkst. 15.00 Baltinavas teātra izrāde – 4. daļa „Ontona tragedeja”. Ieeja: EUR 3.00

5. novembrī plkst.12.00 Pelēču KN Krustpils pagasta amatierteātra “Savējie”  humoristiska izrāde “Pilsētnieki”. Ieeja par ziedojumiem.

10. novembrī plkst. 18.30 Pelēču KN Nīdermuižas draudzes un Pelēču bibliotēkas sarīkojums „Izdejosim un izdziedāsim savas dzimtās puses stāstu”

10. novembrī  plkst. 17.00 no Preiļu KN Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

11. novembrī plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā Mārtiņdienas stafetes bērniem

12. novembrī  plkst. 10.00 – 14.00 Preiļu KN PREIĻU LIELĀ ANDELE – pērc, pārdod, dāvini, ziedo, mainies. Kādam noteikti vajag to, kas tev vairs nav aktuāli! Pieteikšanās līdz 10. novembrim pa tālr. 29852565. Tirgotājiem dalības maksa – ziedojums 1 EUR

14. novembrī plkst.10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca „Izgaismosim tumsu”

14. novembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca „Dekoru tamborēšana”

16. novembrī plkst. 13.00 Preiļu KN Latvijas Valsts 99. gadadienai veltīts Preiļu 1. pamatskolas audzēkņu koncerts. Ieeja – brīva

Aicinām uz  Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai veltītajiem sarīkojumiem Preiļos!

18. novembrī no plkst. 16.00-17.00 akcija „Kopīgi izgaismosim Latviju svecīšu liesmās” Preiļos, Tirgus laukumā 1

18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Programmā:

  • Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana un tautas mākslas kolektīvu apsveikumi
  • LNOB  solistu  Lauras Teivānes (soprāns)un Jura  Vizbuļa (tenors) koncerts, koncertmeistare Ērika Millere
  • svētku torte.

19. novembrī plkst.14.00 Saunas TN koncerts „Mana tautas dziesma Latvijai!”

24. novembrī Saunas TN plkst. 19.00 Saunas dejotāju pasākums „Labvakar, draugi!”, plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa „JAUDA”. Ieeja – EUR 3.00

Plānā ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu afišām!

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2017.