Preiļos notiek seminārs “Bēgļi Latvijā un pasaulē”

12.10.2017.

Preiļu novada Labklājības pārvaldē 12. oktobrī interesentiem bija iespēja apmeklēt biedrības „Patvērums „Drošā māja ” rīkoto semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”, kas notika projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (līgums Nr.PMIF/12/2016/1/1) ietvaros. Pasākuma mērķis bija paplašināt pašvaldību institūciju speciālistu, iedzīvotāju un kopumā sabiedrības zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem šinī jomā un integrācijas jautājumiem Latvijā.

 Semināru ievadīja Reģionālā Informācijas centra imigrantiem vadītāja Elita Haritonova, kas prezentēja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Semināra turpinājumā Sandra Zalcmane, kas ir „Patvērums „Drošā māja” vadītāja un sociālā darbiniece, iepazīstināja ar priekšstatu par patvēruma sistēmu Latvijā. S.Zalcmane pastāstīja par projekta „Informācijas centrs imigrantiem” laikā īstenotajām aktivitātēm un biedrības interneta vietnē http://www.patverums-dm.lv/ izvietoto informāciju un pieejamajiem interneta resursiem visiem iedzīvotājiem. Viņa uzsvēra, ka šobrīd ļoti svarīga problēma ir bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana – pastāvošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā. Bieži tiek risināti jautājumi par: nodarbinātību, sociālo drošību un izglītības pieejamību bēgļiem. S.Zalcmane uzsvēra, ka no projekta „Informācijas centrs imigrantiem” līdzekļiem vairāk kā 40% aiziet tulku pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Savukārt pieredzējis savas jomas profesionālis no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” jurists/klientu konsultants Alvis Šķenders deva ieskatu terminos – trešo valstu valsts piederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants. Semināra dalībnieki guva ieskatu par darbu ar atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu un nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji. Uzzinājām par šo kategoriju tiesībām un pienākumiem mūsu valstī.

Pasākuma noslēgumā semināra dalībniekiem bija iespēja tikties ar patvēruma meklētājiem no Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki”. Seminārā gan patvēruma meklētāji, gan dalībnieki noskaidroja sev interesējošos jautājumus. Patvēruma meklētāju vidū bija personas no Sīrijas, Irākas, Marokas, Pakistānas un Krievijas. Diskusija izvērtās abpusēji interesanta un aktīva. Mainījās pasākuma dalībnieku viedoklis par patvēruma meklētāju iespējamo uzturēšanos Latvijā.

Viesi iepazinās ar Preiļu pilsētu un tās infrastruktūru — viņi apskatīja pilsētu un ievērojamākās vietas.

Seminārā – diskusijā piedalījās  pašvaldību iestāžu un NVA darbinieki, tai skaitā Riebiņu, Vārkavas, Līvānu novadu Sociālo dienestu un Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki un pārstāvji no Preiļu novada izglītības pārvaldes, pašvaldības policijas un NVA Preiļu filiāles.

Astrīda Ūzuliņa,
Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2017.