Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

05.10.2017.

Piedalies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”!

Ir iespēja apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties!

No 5. oktobra līdz 6 . novembrim Preiļos un visā Latvijā atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.

1. BŪVNIECĪBA.

2. KOKRŪPNIECĪBA.

3. METĀLAPSTRĀDE, MAŠĪMBŪVE UN MAŠĪNZINĪBAS.

4.ELEKTRONISKO UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠĀNA, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHMOLOĢIJAS.

Nodarbinātajiem  pieejamie izglītošanās veidi:

1.PROFESIONĀLĀ TĀLĀKIZGLĪTĪBAS, (480 -1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju.

2.PROFESIONĀLĀ  PILNVEIDES, (160 – 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. 

3.NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS  PROGRAMMU APGUVE. (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

MĀCIBAS SĀKSIES 2018. GADA JANVĀRI JŪSU IZVĒLĒTAJĀ MĀCĪBU IESTĀDĒ

  • Lielāko daļu mācību 90% apmērā apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs.

  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Projekta mērku grupa ir strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

SĪKĀKA INFORMĀCIJA  www.macibaspieaugusajiem.lv. (izglītības iestādes nosaukums, izglītības programmas, , pilsēta, dalības maksa, mācību stundu skaits).

NESKAIDRĪBAS GADĪJUMĀ UN IENIEGUMA SAGATAVOŠANĀ  griezties PREIĻOS, KOOPERATĪVA IELĀ 6, 3 STĀVS

PROJEKTA KOORDINATORS GENOVEFA MIGLĀNE e pasts: genovefam@inbox.lv mob. 25999592

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.