Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija piedalās ”Euroscola” konkursā

13.10.2017.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, kas ir arī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola, 10. – 12. klases skolēni piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajā konkursā `EUROSCOLA`. Lai cīnītos par galveno balvu – iespēju doties EP apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, skolotājas Annas Verzas vadībā tika izveidota 24 atraktīvu un radošu jauniešu komanda. Ņemot vērā mūsu kā EP Vēstnieku skolas pieredzi, aktīvi integrējot EP materiālus un tematiku dažādos mācību priekšmetos, izvēlējāmies izveidot un sadarbībā ar priekšmeta skolotāju īstenot interaktīvu mācību stundu par Eiropas Parlamenta aktualitāti “ĢMO un jaunā pārtika”.

Komandas dalībnieki ne tikai paši izstrādāja stundas plānu, sagatavoja prezentācijas par ģenētiski modificēto un jauno pārtiku, izveidoja spēli un dizainēja spēles kartītes,bet arī vadīja stundu 10.D klasei par šo tēmu.

Stundas sākumā projekta dalībnieces informēja, kas ir jaunā pārtika, kas būtu jāpierāda, ja vēlies reģistrēt kādu jaunās pārtikas produktu, kā arī sniedza informāciju par pazīstamiem un ne tik zināmiem jaunās pārtikas produktiem un to pieejamību Latvijā. Katra darba grupa, izlozēja kādu jaunās pārtikas produktu – godži ogas, čia sēklas, kvinoju, nori lapas, mača pulveri, un, izmantojot pieejamās tehnoloģijas un projekta komandas sagatavotos attēlus, veidoja ilustratīvu plakātu. Otrā uzdevuma mērķis bija ar jautājumu palīdzību noskaidrot, cik daudz skolēni atceras no prezentācijas. Stundas 2. daļa bija veltīta ģenētiski modificētajai pārtikai. Skolēni uzzināja par tās iegūšanu, izplatību un nozīmi. Viņiem tika dota iespēja izmēģināt komandas dalībnieku pašu izveidoto spēli par ĢMO, pārbaudīt savu veiksmi, zināšanas un uzzināt jaunus faktus. Nobeigumā ar kulinārajiem meistardarbiem mūs pārsteidza jaunie pavāri, kuri bija pagatavojuši godži ogu cepumus un čia sēklu kēksiņus.

Ceram, ka skolēniem jauniegūtā informācija būs noderīga un ilgi paliks atmiņā!
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu!

Euroscola komandas dalībniece Lauma Tumašova 12.D

 

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2017.