Krāslavas ielā, Preiļos, veic virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūvi

13.10.2017.

Sakarā ar Preiļu pilsētas iedzīvotāju rakstiskajiem iesniegumiem par īpašumu applūšanu Krāslavas, Kārsavas un Kooperatīva ielās un, izskatot cenu aptaujas rezultātā iesniegto piedāvājumu projekta “Krāslavas ielas virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūve”  būvdarbu veikšanai, Preiļu novada domes deputāti nolēma piešķirt līdzekļus Krāslavas ielas virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūves  būvdarbiem  5388,72 eiro apmērā. Līdzekļi paredzēti no “Dabas resursu nodokļa”.

Teritorija nepārtraukti applūda, tāpēc tika lūgts sakārtot šo pilsētas centrā esošo novadgrāvi. Darbi tika uzsākti oktobra vidū.

 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2017.