Seniori svin svētkus

07.10.2017.

Interesanti un atraktīvi savu 15 gadu jubileju nosvinēja Preiļu Kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Virši”.

Visus šos gadus tā vadītāja bijusi Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Karīna Santa Oša. Apgūts plašs dziesmu repertuārs. Kolektīvs veiksmīgi piedalās vokālo ansambļu skatēs, Latgales senioru festivālos, koncertos, saietos, pansionātos.

Patīkami, ka kolektīvam ir savs komponists – Stanislavs Kļavinskis. Viņa komponētās dziesmas auditorijās tiek noklausītas ar lielu interesi, jo tās ir veltītas šim kolektīvam. Pieklājīgo gadu dēļ komponists ierasties nevarēja, tāpēc pateicības vārdus saņēma viņa dēls Arvīds Kļavinskis.

Vispirms pasākuma vadītāja Ināra Urča iepazīstināja ar katru ansambļa dalībnieci.

Kolektīvu sveikt bija ieradies 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes darbinieki, pensionāru biedrības vadība, viesi.

Patīkamu svētku noskaņojumu radīja vijoles solo “Rudens noskaņās”, ko izpildīja vijolnieks Emīls Ķirsis.

Ar mīļiem spēka vārdiem, ar interesantām dziesmām, pārsteidzošām dāvanām jubilāres sveica Riebiņu KC senioru vokālais ansamblis “Varavīksne”, Vārkavas novada KC senioru ansamblis “Melodīva”, Riebiņu KC folkloras kopa “Jumaleņa”, Sīļukalna KC dziedātājas no ansambļa “Atbalss”, arī deju kopa “Pagrieziens”, Aglonas dziedātājas no “Olūteņa”, kā arī pašmāju kolektīvi – Preiļu KC deju kopa “Brūklenājs”, vīru vokālais ansamblis. Tika saņemti sveicieni no krievu vokālā ansambļa “Rjabinuška”.

Par aktīvu un ilggadēju piedalīšanos vokālajā ansamblī visas dalībnieces saņēma Preiļu novada Pateicības rakstus. Dalībnieki, kuri agrāk dziedājuši ansamblī, saņēma Kultūras centra Pateicības rakstus.

Ziedi, uzmanības apliecinājumi, garšīgais mielasta galds, kopīgas tikšanās prieks, skanīgas dziesmas pildīja senioru sirdis ar prieku, ar apņemšanos strādāt vēl enerģiskāk, vēl atbildīgāk.

Tas nekas, ka gadu nasta plecos, taču sirds vēl gluži mundra.

Jubilejas reizes noteikti jāsvin. Tas reizē ir atskats uz paveikto, atspēriens jauniem darbiem, idejām, ieceru piepildījumiem.

Marija Volkova

 

Pēdējās izmaiņas: 07.10.2017.