Noslēdzies Nord plus Junior projekts “Dare to share”

25.09.2017.

No 25. septembra līdz 1. oktobrim Nord plus Junior projekta “Dare to share” ietvaros Preiļos pie deju kopas “Gaida” 7. – 9. klašu dejotājiem viesojās dalībnieki no Lietuvas un Igaunijas. Šī bija projekta trešā un noslēdzošā mobilitāte, jo iepriekšējās tikšanās notika Klaipēdā un Pērnavā.

Dalībnieki no kaimiņvalstīm dzīvoja viesģimenēs pie mūsu dejotājiem, apmeklēja Preiļu pilsētas muzeju un parka kompleksu, leļļu galeriju, vīngliemežu audzētavu, iepazinās ar Latgales keramikas tradīcijām un seno laptas spēli, apskatīja Aglonas Baziliku, maizes muzeju un radoši darbojās Marko Rotko mākslas centrā Daugavpilī. Preiļu 1. pamatskolā aktīvi piedalījās Eiropas valodu dienas pasākumā, vizuālās mākslas un ķīmijas stundās. Notika arī sporta aktivitātes, kurās katram bija iespēja parādīt savas spējas. Folkloras kopas “Rūtoj” pavadībā Jauniešu centrā “Četri” apguvām tradicionālās rotaļdejas. Protams, dejotāji kopīgi tikās deju zālē, kur apguvām jaunas dejas un dalījāmies ar savu deju pieredzi.

Ar dejotprasmi priecējām skatītājus Aglonas vidusskolā, Miķeļdienas tirgū Preiļos un Preiļu 1. pamatskolā projekta noslēguma koncertā, kur katra valsts iepazīstināja ar savām nacionālajām un arī projektā apgūtajām dejām.

Ieguvēji šajā projektā esam mēs visi – mācoties sadarboties, dzīvojot un pieņemot autentisko vidi, kopā izdejojot deju soļus.

Paldies dejotājiem un vecākiem, kuri uzņēma ciemiņus savās ģimenēs, paldies visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja mūs šī projekta laikā – Preiļu 1. pamatskolas kolektīvam, Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Jauniešu centram “Četri”, uzņēmējiem.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.