12. oktobrī Preiļos notiks seminārs – diskusija „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”

12.10.2017.

Seminārs – diskusija „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”

2017. gada 12.oktobrī

Norises vieta: Preiļu novada domes Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi.

Norises laiks

 

Tēma

Lektors

12.45-13.00

Ierašanās, reģistrācija

Reģionālā ICI vadītāja E. Haritonova,

13.00-13.15

Ievads par „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; par projektu “Informācijas centrs imigrantiem” un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” interneta resursiem.

S.Zalcmane

„Patvērums „Drošā māja”” vadītāja/projekta vadītāja

13.15-14.00

Priekšstats par patvēruma sistēmu Latvijā. Ieskats terminos – trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants. Priekšstats par atšķirīgām klientu grupām–patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji.

Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi.

A.Šķenders

„Patvērums „Drošā māja”” jurists/klientu konsultants

14.00-14.15

Kafijas pauze

 

14.15-14.45

Nodarbinātības, sociālās drošības, izglītības pieejamība bēgļiem. Biežāk risināmie jautājumi. Piemēri.

 

A.Šķenders

 „Patvērums „Drošā māja”” juriste/klientu konsultante

14.45-15.15

Bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana:

Esošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Tulku pakalpojuma pieejamība un nodrošināšanas kritēriji.

S.Zalcmane

„Patvērums „Drošā māja”” vadītāja/projekta vadītāja

15.15-16.00

Sarunas ar bēgļiem. Atbildes uz jautājumiem.

Diskusijas vadītāji – visi lektori

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.