Pašvaldības pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē Lietuvā

04.10.2017.

4. oktobrī Lietuvas pilsētā Anīkščos notika starptautiska konference “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības metodes un tehnikas”, kurā Preiļu novadu pārstāvēja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada TIC vadītāja Iveta Šņepste.

Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas pašvaldību pieredzi reģionālajā specializācijā, par ko informēja Lietuvas Republikas iekšlietu ministra vietnieks Giedrius Surplus.

Tāpat tika runāts par mūsdienās aktuālo tēmu – sociālajiem tīkliem un to lomu pašvaldības tēla radīšanā. Vai pašvaldības vadībai publicēt visas savas aktivitātes savā profilā Facebook vai tomēr izveidot oficiālo – mēra profilu? Klātesošajiem tika sniegti dažādi Lietuvas pašvaldību piemēri, kā komunikācija Facebook ietekmējusi vēlēšanu rezultātus. Galvenais secinājums – šis ir lielisks rīks, kā sasniegt jauniešu un jaunu cilvēku auditoriju vecumā līdz 35-40 gadiem, kas ir sociāli aktīvi un citādi neinteresējas par politiskiem jautājumiem. No otras puses, komunicēšana gan aizņem, gan pieprasa samērā lielu laiku, tādēļ ir jāizvērtē, cik daudz informācijas tajā publicēt, kā un vai vispār reaģēt uz komentāriem. Klausītāji tika iepazīstināti arī ar sociālo reklāmu, kas ir tās klienti, un kā pašvaldība vienkāršā veidā ar tās palīdzību var atrisināt dažādas problēmsituācijas.

Par iespējām izmantot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) pašvaldībām būtisku jautājumu risināšanā un LEAN IT sistēmu informēja Andrius Kucs, profesionālais biznesa un sistēmu analītiķis no Lietuvas. LEAN vadības sistēma ir inovatīva pieeja pašvaldības vadībā. Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām šī vadības sistēma nav pazīstama, atšķirībā no Lietuvas kolēģiem, tādēļ konferencē tika izskaidroti tās galvenie pamatprincipi un rīki, kā to var integrēt institūciju darbā, uzlabojot to efektivitāti.

Konferencē uzstājās arī Daugavpils Marka Rotko centra pārstāvis Māris Čačka, kas klātesošos iedvesmoja uzdrīkstēties sapņot lielas un ambiciozas lietas, jo savulaik arī Daugavpilī neviens neticēja, ka Daugavpils cietoksni var atdzīvināt. Tagad tā ir pasaules līmeņa mākslas baudīšanas vieta, kuru ik gadu apmeklē vairāk nekā 100 tūkstoši apmeklētāju no visas pasaules.

Konference tika rīkota pārrobežu sadarbības projektā LII-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (“Open leadership”), kuru īsteno Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs kopā ar partneri no Latvijas – Latgales plānošanas reģionu. Projekta partneri Lietuvā: Zarasu, Visaginas, Ignalinas, Kupišķu, Moletu, Utenas un Anīkšču rajonu pašvaldības. Latviju pārstāv Daugavpils pilsētas, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Līvānu, Aglonas, Balvu, Krāslavas un Riebiņu novada pašvaldības. Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti partneru institūcijās un stiprināt sadarbību starp institūcijām gan vietējā, gan reģionālā un starptautiskā līmenī.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu .

Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada TIC, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Preiļu novada TIC vadītāja Iveta Šņepste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.