Preiļu novada pašvaldība realizēs projektus uzņēmējdarbības infrastruktūras labiekārtošanai

06.10.2017.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar Investīciju plānu uzsāks 2 projektus, kas kopumā piesaistīs novadam 2 176 353 eiro lielas investīcijas un radīs vismaz 36 jaunas darbavietas.

Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts aktualizētais Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāns ar precizētiem specifiskā atbalsta mērķa (SAM)  5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales PR un Alūksnes novada pašvaldībās” pielikumiem: projektu “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” un projektu “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados”. Aktualizētais Investīciju plāns ar precizētajiem pielikumiem iesniegts Latgales plānošanas reģionā un Vides aizsardzības un reģionālajā ministrijā.

Preiļu novada domes  Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pirmajai izvērtēšanai iesniegts projekta pieteikums “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados”. Projekta aktivitātes paredz noliktavu teritorijas izbūvi Preiļu novadā, ražošanas ēkai pielāgota laukuma un inženierkomunikāciju izbūvi Preiļos un aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveidi Riebiņu novadā. Iesniegtais projekta pieteikums ir tapis trešās projektu kārtas ietvaros sadarbībā ar Riebiņu novadu, jo programma nosaka to, ka projektos nepieciešami sadarbības partneri.

Par interesi piedalīties projektā ir saņemti apliecinājumi no diviem uzņēmumiem. No abiem komersantiem tiek gaidītas specifikācijas, un pēc tam tiks pasūtīti tehniskie projekti. Tomēr pēc projekta apstiprināšanas būs publiska izsole, kad būs iespējams pieteikties arī citiem uzņēmējiem, kurus interesēs izbūvētā infrastruktūra. Projektu plānots iesākt 2018. gada jūnijā, realizācijas ilgums – 24 mēneši.

Līdzekļi 1 032 653,77 eiro apmērā projekta realizācijai iegūti no Preiļu novada pašvaldībai pieejamā finansējuma programmā, jo trešās kārtas projekta “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos” izmaksas saskaņā ar iepirkumu izrādījās zemākas, nekā bija plānots.

Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2017.