JEPVĢ pedagogu pieredzes apmaiņas vizītes 24. oktobrī

24.10.2017.

JEPVĢ pedagogi 24. oktobrī viesojās Ādažu vidusskolā. Direktore Dace Dumpe un vietnieces izglītības jomā Aija Krūze un Liāna Pumpure iepazīstināja ar skolu un tās labo praksi, bet direktores vietniece metodiskajā darbā Sarmīte Savicka stāstīja par dalību projektos. Fizikas skolotājs Raivis Pauls, kurš ir arī kompetenču pieejas ieviešanas eksperts, iepazīstināja ar skolas aktivitātēm, kas tiek īstenotas skolā jaunā izglītības projekta ietvaros. Plānojot ģimnāzijas darbību turpmākajiem gadiem, šī pieredze būs īpaši noderīga.

Tikpat vērtīga bija gūtā informācija Rīgas Juglas vidusskolā par starpdisciplinārām mācībām, projektu “Līderis manī” un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanu. Paldies Rīgas Juglas vidusskolas direktorei Aijai Mellei par iedvesmojošo stāstījumu un ekskursijas vadīšanu pa skolu! Noteikti izmantosim savā darbā idejas, ko prezentēja direktores vietnieces Inita Brinteniece un Simona Zicāne, skolotāja Ieva Kalniņa, prioritāri domājot par skolēnu ieguvumu no tām. Ar skolotājas Lauras Riekstiņas – Zauskas pieredzi un izstrādātajiem materiāliem skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā iepazīsimies tuvāk un izmantosim savā darbā.

Pieredzes apmaiņa minētajās skolās ļauj izdarīt vērtīgus secinājumus un iedvesmoties turpmākajam darbam.

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2017.