Vācu valodas dienas JEPVĢ

18.10.2017.

17. un 18. oktobrī norisinājās vācu valodas dienas „Deutsch mit Spaß”. Pirmajā dienā  skolēnus ikdienas gaitās sagaidīja vācu valodā uzrakstītas zīmītes ar lietu un mācību priekšmetu telpu nosaukumiem, vācu melodijas izskanēja zvanu mūzikā un šajās dienās visiem savā starpā bija jāsasveicinās vāciski. Taču otrajā dienā notika noslēguma pasākums, kura laikā norisinājās jautras aktivitātes-viktorīnas, mēles mežģu konkurss  un neliels, pašu  skolēnu sagatavots koncerts, kurš sākās ar 7.klases audzēknes Nadīnas Stellas sagatavoto dzejoli „Freundschaft”.

Ar skaistām dziesmām  iepriecināja  10.klases skolēni, vokāli instrumentālais ansamblis, un ar jautru tautasdziesmu skolēnus pārsteidza arī vāciski runājošie skolotāji. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja baudīt 11. un 12.klases audzēkņu sagatavotos vācu ēdienus un iepazīties ar vācu rakstnieku darbu izstādi. Par piedalīšanos visās aktivitātes skolēni arī pelnīja punktus un vēlāk ieguva balvas. Vislielāko  punktu skaitu mēles mežģu konkursā ieguva Nadīna Stella Ivdre (7.D) un Aija Gžibovska (11.D). Aija bija arī viszinošākā viktorīnās, tāpat arī skolotāja Regīna Pastare. Tiešsaistes viktorīnā uzvarēja Lauma Tumašova (12.D) un Nauris Zeiliņš (11.V). Visaktīvākais skolēns ar lielāko kopējo punktu skaitu bija Aija Gžibovska no 11.D klase. Bet punktus skaitīja žūrija, ko veidoja skolotājas Ingūna Patmalniece, Anita Lazdāne un 12.V klases audzēkne Sintija Vojevodska.

Noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja noklausīties projekta “Vācu valodas dienas Latvijā” sadarbības partneru pateicības vēstuli un saņemt nelielu piemiņas velti. Liels paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā un tā organizēšanā!

Elīna Gedroica-Juraga, Agnese Brīvere 12.V

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2017.