Apstiprināti ēdināšanas pakalpojumu izcenojumi darbiniekiem Pelēču un Salas pamatskolās

28.09.2017.

Kārtējā domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt Preiļu novada Pelēču un Salas pamatskolu sniegto ēdināšanas pakalpojumu – pusdienu –  izcenojumu izglītības iestādes darbiniekiem.

Pelēču pamatskolā iestādes darbinieks par pusdienām maksās 1.79 eiro, Salas pamatskolā pusdienu izcenojums sastāda 1.24 eiro.

Ēdināšanas pakalpojuma izcenojums sastādīts, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” un saskaņā ar izglītības iestāžu uzturēšanas faktiskajām izmaksām.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.