Novada seniori svin svētkus

30.09.2017.

Viesmīlīgajā Preiļu novada Kultūras namā svinīgi atzīmēta Starptautiskā Senioru diena. Kuplā skaitā uz pasākumu bija pulcējušies seniori no visiem novada pagastiem.

Klātesošos sveica novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Sirsnīgs paldies par senioru darba novērtējumu, par mīļumu un iejūtību, par stiprajiem spēka vārdiem! Šķiet, ka viss jau ir – gadu nasta, pieredze, mājas, bērni, mazbērni… Tik labu vārdu vien nekad nav pat daudz.

Ar lielu interesi un uzmanību vienmēr tiek uzklausīti 12. Saeimas deputāta Alda Adamoviča teiktie vārdi. Patīkami uzzināt, ka arī Saeimā tiek domāts par pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanu, par pielikumu pensijām, uzzināt par aktualitātēm Saeimā, par pieņemtajiem lēmumiem, nākotnes vīzijām.

Pagasta vadītāju vārdā visus sveica Saunas pagasta pārvaldnieks Raimonds Rubins.

Daudz pateicības vārdu izskanēja novada Pensionāru biedrības valdei, tās priekšsēdētājai Irēnai Timošenko, priekšsēdētājas vietniecei Marijai Briškai, valdes loceklei Janīnai Eidukai. Par organizētajiem pasākumiem un citām aktivitātēm. Par to, ka neļauj iesūnot, ka aicina iet, darboties, veikt lielākus vai mazākus darbus sabiedrības labā.

20 novada seniori saņēma Pateicības rakstus par aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos kultūrizglītojošos pasākumos. Ziedi, mīļi vārdi, smaidi, draudzīgs rokas spiediens – tāda gaisotne piepilda sirdi ar pozitīvām emocijām, labestību, lielu gribu darboties savā un tautas labā.

Tam visam klāt – Gaidas Ivanovas deju kolektīvu aizraujošās dejas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas vokālistu sniegums, Antras un Māra Skuteļa izpildītās dziesmas.

Ne viens vien atsauca atmiņā savas jaunības gaitas – kā gājām, kā skrējām. Tagad jau arī tas pats – tikai drusku lēnāk. Dažs ar spieķīša vai mazbērna draudzīga elkoņa palīdzību.

Vēl jau mēs varam – iet un darīt, un nestāvēt malā.

Marija Volkova, pensionēta  skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2017.