Apstiprināti vecāku līdzdalības maksājumi Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā

28.09.2017.

28. septembra domes sēdē tika apstiprināti Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra ieteiktie vecāku līdzdalības maksājumi interešu izglītības programmās 2017./2018.mācību gadā. 

Ikmēneša līdzdalības maksājumu interešu izglītības programmā vienam audzēknim:

Interešu izglītības programmas nosaukums

EUR

Darbnīca „ES PROTU!”

1.60

Zīmēšanas pulciņš

1.60

Popgrupa „LĀSĪTES”

2.00

Ritma deju grupa “Elīze”

2.80

Vokālā studija “Mazās lāsītes”

2.80

Keramika

3.00

Angļu valoda  

5.60

Angļu valoda 1

5.60

 

Gada līdzdalības maksājumu interešu izglītības programmā vienam audzēknim:

Interešu izglītības programmas nosaukums

EUR

Tehniskā modelēšana 

3.00

MAZMOTO tehniskā jaunrade

3.00

DIZAINA studija

3.00

 Līdzdalības maksājums NETIEK NOTEIKTS:

Interešu izglītības programmas nosaukums

Tehniskās modelēšanas pulciņš „Saplāksnis”

Jauktais vokālais ansamblis

Vokālais ansamblis (Pelēči)

Vokālais ansamblis (Sala)

Jauniešu pūtēju orķestris

Teātra grupa ‘Kājām gaisā”

Tehniskās modelēšanas pulciņš „Meistariņš”

Robotikas pulciņš

Līderu skola

Brīvā laika klubiņš „Domiņa”

Tautas dejas (4.klase)

Tautas dejas (1.-4.klase)

Ilona Vilcāne, 
Preiļu novada domes mājāslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.