Preiļu novada pašvaldība piedalīsies projektā “Parki bez robežām”

28.09.2017.

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu kā partneriem piedalīties Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Parki bez robežām”. Nolemts projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 6 800 eiro no piešķirtā finansējuma. Projekta kopējās izmaksas Preiļu novada pašvaldībai sastāda 68 000 eiro, no tām ERAF finansējums – 61 200 eiro.

Projektā piedalās septiņi partneri, bet Gulbenes novada pašvaldība ir vadošais partneris. No Latvijas realizēt projektu apņēmusies arī Preiļu novada pašvaldība un Daugavpils novada dome, no Krievijas ir četri partneri: Pleskavas apgabals, Veļikiji Luki pilsēta, Kunskij rajons un Porhovas pilsēta. Tiks piesaistīti arī vairāki asociētie partneri, kas palīdzēs plānot projekta aktivitātes: Latvijas Dabas muzejs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kā arī Gulbenes pašvaldības sadarbības partneris Gatčinas rajons Krievijā.

Preiļu parkā projekta ietvaros plānots veikt parka labiekārtošanas darbus – atjaunot parka celiņus, plānot un iegādāties jaunus stādījumus, izveidot atpūtas vietas, atbrīvot parka teritoriju no krūmu apaugumiem. Plānots izveidot arī dižkoku taku, kas darbotos kā zaļā klase skolēniem un tūristiem.  Tāpat kopējā projektā paredzēti semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu un marketinga pasākumiem tūrisma veicināšanai, dalība pieredzes apmaiņas braucienos un parka festivāla organizēšana. Projekta ietvaros būs padomāts par parku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem.

Kopējais projekta budžets ir paredzēts 700 000 eiro, kurā 90 procentus nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Līdz šī gada beigām būs zināms, vai projekta iecere tiek atbalstīta. Pozitīva rezultāta gadījumā līdz 2018. gada pavasarim jāsagatavo pieteikums, bet projekta īstenošana sāksies 2018. gada beigās. Projekta ilgums – 24 mēneši.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Preiļu novada pašvaldība jau iepriekš kopējos projektos sadarbojusies ar Gulbenes novada domi. Arī šoreiz, kā uzticamam sadarbības partnerim, Preiļiem tika piedāvāts iesaistīties kārtējā projektā, kas paver iespējas sakārtot parku, palielināt parka apmeklētāju skaitu un nodrošināt dabas resursu ilgtspēju.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.