Preiļos svin Starptautisko veco ļaužu dienu

30.09.2017.

30. septembrī Preiļu novada Kultūras namā uz rudenīgo noskaņu pasākumu, veltītu Starptautiskajai veco ļaužu dienai, pulcējās Preiļu novada seniori, novada iestāžu un biedrību pārstāvji, kā arī novada aktīvo pensionāru draugi un atbalstītāji.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks Jānis Strods un Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins.

Dažādu ikdienas aktivitāšu organizēšanai Aldis Adamovičs uzdāvināja Pensionāru biedrībai 100 eiro. Maruta Plivda pateicās par darbu Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Irēnai Timošenko, valdes loceklēm Marijai Briškai, Janīnai Eidukai un pasniedz pašvaldības Pateicības senioriem, kuri aizvadītā gada laikā bijuši īpaši aktīvi sabiedriskajā un kultūras jomā. Pateicības saņēma Anits Elste, Broņislava Draboviča, Lidija Grauze, Marija Volkova, Valija Strode, Valentīna Maksimova, Vija Vitova un Tekla Skutele no Preiļiem, Leonīda Dimitroviča un Tekla Bogdanoviča no Aizkalnes pagasta, Regīna Brice, Roza Deidule, Elizabete Kasicka, Juzefa Ļeonova, Lidija Vasilenoka no Pelēču pagasta, Anastasija Romanovska no Preiļu pagasta, Anna Zalāne, Marta Vjakse, Zinaida Puncule un Zinaida Ūzuliņa no Saunas pagasta.   

Seniorus svētkos sveica Irēna Timošenko. Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja pateicās visiem, kuri ikdienā gādā par atbalsta sniegšanu novada pensionāriem un mudināja seniorus dzīvot veselīgi un uzturēt aktīvu dzīvesveidu. 

Seniorus svētkos sveica Preiļu novada Kultūras centra deju kopas “Gaida” dejotāji (vadītājas Gaida Ivanova un Viktorija Kondratjeva), Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Viktorija Isajeva, Beāte Cirša, Santa Vojevodska, Laura Jermoloviča,  Annija Brenče un Evelīna Gribuste kopā ar pedagoģi Kristinu Saulišu. Pasākumu vadīja Kultūras centra darbiniece Silvija Kurtiņa, ar humoristiskiem jautājumiem seniorus izklaidēja Ināra Urča, iejutusies Tirgus sievas tēlā.

Veco ļaužu dienas koncertā skanēja pasākuma īpašo viesu – Antras un Māra Skuteļu – dziedātās dziesmas. Cienastu senioriem – siltu tēju, kafiju un maizītes – sagādāja Preiļu novada pašvaldība.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2017.