Preiļu novada pašvaldība iznomā tās īpašumā esošas brīvas nedzīvojamās telpas

03.10.2017.

Aglonas ielā 1, Preiļos 1. stāvā. Platība 54,6 m2. Maksa par 1m2 mēnesī – EUR 1,42.

Informācija pa tālruni 28367578 (Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite) vai e-pastu vita.biezaite@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2017.