Preiļu novada Tūrisma informācijas centru vadīs Iveta Šņepste

28.09.2017.

Kārtējā domes sēdē, izskatot Preiļu novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājas Irēnas Kjarkužas iesniegumu, deputāti izdarīja izmaiņas Tūrisma informācijas centra speciālista amata slodzē. Pamatojoties uz iesniegumu, dome pieņēma lēmumu sadalīt Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darba speciālista amata vienības slodzi divās – 0,25 slodzes un 0,75 slodzes.

Saskaņā ar Irēnas Kjarkužas iesniegumu deputāti pieņēma lēmumu atbrīvot Irēnu Kjarkužu no Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītājas amata ar šī gada 3.oktobri, pārceļot viņu TIC darba speciālista amatā uz 0,25 slodzi.

Pamatojoties uz  Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatores Ivetas Šņepstes iesniegumu, dome pieņēma lēmumu par Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītāju ar šī gada 3. oktobri iecelt Ivetu Šņepsti.

Iveta Šņepste Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu tūrisma un viesnīcu vadības specialitātē, maģistra grāds iegūts tirgvedības pētīšanā un marketingā.

Darba pieredze Ivetai Šņepstei ir saistīta ar tūrismu, pēdējos 3,5 gadus strādājot Preiļu un Riebiņu Tūrisma informācijas centrā, iepriekš – Tūrisma attīstības valsts aģentūrā. Pieredze iegūta arī darbā ar dažāda līmeņa projektiem un auditiem, kas ļaus pilnvērtīgi vadīt Tūrisma informācijas centru, sakārtot iestādes iekšējo dokumentāciju un koordinēt tūrisma attīstības procesus novadā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.