Arboristi sakopj kokus Raiņa bulvārī

26.09.2017.

26.-27. septembrī SIA “Labie koki” arboristi Preiļos, Raiņa bulvārī, sakopa bīstamos un bojātos kokus, pārsvarā parastās liepas, pāris ošus un vienu kļavu. Kokiem veikta vainaga samazināšana, pacelšana, sakopšana un atsevišķu zaru izzāģēšana. Četriem kokiem, tostarp diviem Valsts nozīmes dižkokiem, tika uzstādīta dinamiskā vainagu drošināšanas sistēma.  Līguma summa – 3966,56 (ar PVN) eiro.

Šīgada un pagājušā gada vētru laikā Raiņa bulvārī tika nolauztas divas liepas, kā arī ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par bojātajiem un bīstamajiem kokiem. Jau pagājušā gadā tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās pārvaldes atzinums koku ciršanai ārpus meža, savukārt SIA “Arborists” veica atsevišķu koku inventarizāciju Aglonas ielā un Raiņa bulvārī.

Preiļu novada būvvaldes vadītājs Andrejs Anins norāda, ka Raiņa bulvārī ir vairāki valsts nozīmes aizsargājami dižkoki, tā ir vēsturiskā aleja, tāpēc tika pieņemts lēmums aicināt sertificētus speciālistus veikt darbus. Darbu mērķis ir maksimāli novērst koku radīto bīstamību stipra vēja gadījumos.

Kā pastāstīja SIA “Labie koki” pārstāvis Guntars Mozuļčiks, vainaga redukcija jeb samazināšana veikta, lai koki kļūtu drošāki un stabilāki vējā. Augstākais sakoptais koks – liepa aiz Preiļu parka vārtiem pie vārtsarga namiņa – samazināta par 3 metriem. Dinamiskā drošināšanas sistēma uzstādīta izteiktiem zariem ar sliktu savienojuma vietu, vai ja ir ieaugusi miza (parasti tas ir novērojams parastajām kļavām un liepām), jo šādi zari lūst visbiežāk. Dinamiskā sistēma ļauj zariem šūpoties, tie netiek nostiprināti statiski, taču, ja arī zars īpaši stiprā vējā nolūst, tas paliek karājoties striķī, nevis krīt zemē – tādējādi tiek novērsts apdraudējums gājējiem un īpašumiem. Kā skaidro speciālists, šādas sistēmas tiek izmantotas gan citviet Eiropā, gan arī pie mums, piemēram, Rīgā. Lai striķi neieaugtu koka mizā un lai zari varētu turpināt augt, tie tiek atsieti ar rezervi.

Saglabāts tika arī pagājušā gada vētrā nolauztās liepas stumbenis pretim ēkai Raiņa bulvārī 7. Pilnībā nozāģēt to nedrīkst, jo tas ir valsts nozīmes dižkoks, tāpēc tika sakopta lūzuma vieta. Kokopji arī konstatēja, ka liepa nav aizgājusi bojā, tā joprojām ir dzīvotspējīga.

Pamatā Raiņa bulvāra aleja ir sakopta, un G. Mozuļčiks norāda, ka nākamie kopšanas darbi šiem kokiem varētu būt nepieciešami tikai pēc apmēram 10 gadiem.

 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.