Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs apmeklē Rēzekni

14.09.2017.

Pateicoties ERASMUS + projektam “Viens pats mājās”, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas kolektīvs iepazinās ar etnisko minoritāšu un sociālo grupu apmācību Rēzeknes pilsētas skolās.

14. septembrī JEPVĢ kolektīvs apmeklēja Rēzeknes internātpamatskolas attīstības centru, lai uzzinātu ko vairāk par skolu izglītojamo programmām un pedagogu darba specifiku.  Skolā tikāmies ar skolas administrācijas pārstāvēm Annu Deksni, Ivetu Krutikovu, Indru Kolendoviču, kas mūs iepazīstināja ar skolu un skolēnu integrēšanu sabiedrībā un personāla darbu dažādās programmās:

 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

  Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijā mūs laipni sagaidīja skolas direktore Valentīna Šidlovska, kas deva iespēju ielūkoties skolas attīstības vēsturē, darbībā, tradīcijās un skolas ikdienas gaitās, kā arī izvadāja pa skolas telpām. Mūs saviļņoja skolas gaišās un gaumīgās telpas, kuras krāšņākas darīja brīnišķīgie telpaugi. Pie kafijas pārrunājām daudzus jautājumus par sabiedrības integrācijas procesiem valstī un absolventu tālākajām gaitām.

  Izmantojot iespēju, apmeklējām arī Rēzeknes Zaļo sinagogu. Rēzeknē tāpat kā Preiļos pirms Otrā pasaule kara liela daļa iedzīvotāju bija ebreji, kuri tika iznīcināti. Restaurētā sinagoga bija patiess pārsteigums, kas ļāva nedaudz ielūkoties jūdaisma reliģijā un ebreju dzīvesveidā.  Voldemārs Ivdris ļoti aizrautīgi un interesanti dalījās savās zināšanās un pieredzē par ebreju dzīvi un tradīcijām, ko tie cenšas mūsdienās atjaunot, lai iepazīstinātu mūsu paaudzi ar ebreju bagāto kultūru.

  Mājupceļā iegriezāmies arī Lūznavas muižā, lai savās izjūtās mēģinātu  izjust 20.gs. vēstures elpu. Izstaigājām Kerbedzu dzimtas vasaras muižu, kas ir romantiskā jūgendstila paraugs, un parku ar daudzajiem dīķiem un celiņiem, ko iekļauj alejas.

  Mēs, JEPVĢ kolektīvs, esam pateicīgs Rēzeknes internātpamatskolas attīstības centra kolektīvam, Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas kolektīvam, Rēzeknes Zaļās sinagogas gidam Voldemāram Ivdrim un Lūznavas muižas apkalpojošam personālam  par patiesi jauko uzņemšanu un dalīšanos pieredze un zināšanu sniegšanu.

  Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.