Iespēja daudzbērnu ģimenēm saņemt pašvaldības pabalstu

27.09.2017.

Labklājības pārvalde atgādina, ka sākoties jaunajam mācību gadam daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pašvaldības pabalstu – 50% atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem). Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot ģimenes bērnu datus un izglītības iestādes, kā arī izziņu no mācību iestādes, ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta iedzīvotājus lūdzam iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā Aglonas iela 1a, Preiļos, Aizkalnes, Pelēču, Saunas pagasta iedzīvotājus griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.

 

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2017.