Pasniegs ALA stipendijas – „Drošais tilts” Latvijas ģimenēm un studentiem

26.09.2017.

Otrdien, 26. septembrī plkst. 15.00 Melngalvju nama Lībekas zālē Amerikas Latviešu Apvienības un Latvijas Bērnu fonda sadarbības ietvaros tiks pasniegtas stipendijas 15 maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, 1 smagi slimajam bērnam un 10 studentiem no daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem. Stipendijas pasniegs ALA sadarbības ar Latviju nozares vadītāja Kaija Petrovska un LBF vadītājs Andris Bērziņš.

Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) ir organizācija, kas vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. ALA palīdzība tiek piešķirta galvenokārt no individuālu ASV dzīvojošo latviešu – Otrā pasaules kara bēgļu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem.

ALA sadarbība ar Latvijas Bērnu fondu (LBF) nozares „Sadarbība ar Latviju” ietvaros izveidojās 1994. gadā. Divdesmit trīs sadarbības gadu garumā ALA Latvijas ģimenēm un studentiem ir piešķīrusi vairāk kā 2,5 miljonus USD. „Sadarbība ar Latviju“ nozare ir pati jaunākā ALA darbības nozare, kas tika izveidota pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu nogalē. 1994. gadā tā par savu prioritāti izvirzīja palīdzības programmu „Drošais Tilts“, kuras mērķis ir ārzemēs dzīvojošo latviešu iespēju robežās sniegt atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm un bezvecāku bērniem Latvijā.

Daudzbērnu maznodrošinātajām ģimenēm stipendijas tiek piešķirtas uz vienu vai diviem gadiem – ik mēnesi tie ir USD 360. Studentiem stipendijas piešķir vienam mācību gadam, katra ir USD 2000  liela un tiek izmaksāta divās daļās – mācību gada sākumā un pēc semestra sekmīgas nokārtošanas. Sekmīgie studenti stipendijas saņem sākot no otrā mācību gada līdz pat bakalaura grāda iegūšanai. Ģimenes un studenti, kas saņem šīs stipendijas, tiek rūpīgi atlasīti un izvērtēti sadarbībā ar sociālajiem dienestiem. Amerikas latviešu piešķirtās stipendijas ir nozīmīga artava Latvijas nākotnē – tās ir ieguldījums jauno pilsoņu audzināšanā, izglītošanā. Bieži tās ir pozitīvs impulss un atspēriena punkts labākai nākotnei Latvijā. Tieši uz šiem jauniešiem un ģimeņu bērniem balstīsies mūsu valsts pēc desmit, divdesmit… gadiem.

No jauna papildus šīs stipendijas 26. septembrī pasniegs 15 daudzbērnu maznodrošinātajām ģimenēm (no Preiļiem, Pļaviņām, Alūksnes pilsētām un no Olaines, Salacgrīvas, Ventspils, Līvānu, Dobeles, Kuldīgas, Dagdas un Jelgavas novadiem), 1 smagi slimajam bērnam (no Kandavas novada) un 10 studentiem no daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem (no Saldus, Kandavas un Alūksnes pilsētām).

Stipendiju pasniegšanu īpašajās Melngalvju nama telpās vēl svinīgāku padarīs dziedātāja Andra Daņiļenko muzikālais sveiciens ģimenēm un studentiem!

Latvijas Bērnu fonds aicina jūs piedalīties ALA un LBF stipendiju pasniegšanā. Tā būs iespēja personīgi tikties ar ALA pārstāvji Kaiju Petrovsku, LBF vadītāju Andri Bērziņu, ar ģimenēm un studentiem; uzdot jautājumus un uzzināt viņu domas par saņemtās palīdzības nozīmību.


Par Latvijas Bērnu fondu:

Latvijas Bērnu fonds ir organizācija, kas dibināta 1988. gadā un kuras darbības mērķis ir bērnu un jauniešu aizsardzība, viņu attīstības veicināšana un izglītošana, veselības nostiprināšana, ģimeniskā audzināšana un īpaši talantīgu bērnu atbalstīšana. Latvijas Bērnu fonds izstrādā un realizē dažādus projektus, kas sniedz praktisku palīdzību bērnu grupām un atsevišķiem bērniem, kuriem nav vecāku, kuri ir nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai.

„…pacel citu un Tu celsies pats!” /Rainis/

Veronika Ļemeševska
Latvijas Bērnu fonda projektu vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.