Noslēgušies automašīnu stāvlaukuma pārbūves darbi Preiļos

14.09.2017.

Ir noslēgušies automašīnu stāvlaukuma pārbūves darbi Tirgus laukumā 11, Preiļos, pie veikala “Maxima”, pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai. Autovadītāji, kas dodas iepirkties uz tuvējiem veikaliem vai apmeklē bibliotēku un citas blakus esošās iestādes, nu var izmantot rekonstruēto laukumu un ērti novietot savus transporta līdzekļus.

Veicot stāvlaukuma pārbūvi, no jauna izbūvēts laukuma segums, celiņi, izbūvēts piebraucamais ceļš no stāvlaukuma puses un uzliktas norobežojošās barjeras. Laukumā ir 72 stāvvietas vieglajām automašīnām, tostarp 3 invalīdu un 2 ģimeņu, kā arī divas stāvvietas autobusiem. Nomainīta arī lietus ūdens kanalizācija, veikti apzaļumošanas darbi, apstādījumu ierīkošana, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, kā arī paredzēta vieta elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijai, kuras izbūvi veiks CSDD.

Darbus veica būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”. Projekta realizācijai pašvaldība ņēma aizņēmumu valsts kasē uz 15 gadiem, par ko domes deputāti nobalsoja šī gada 30. marta domes sēdē. Domes sēdē tika pieņemts lēmums arī par apakšnomas līguma slēgšanu ar SIA “Maxima Latvija” par zemesgabala daļas 5110 m2 platībā, Tirgus laukumā 11, iznomāšanu stāvlaukuma un piegādes ceļa vajadzībām uz termiņu līdz 2032. gada 14. septembrim. Domes sēdes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA “Maxima Latvija” paredz, ka par 49 autostāvvietām SIA “Maxima Latvija” maksās nomas maksu – 900 eiro mēnesī, tādā veidā pakāpeniski nosedzot pašvaldības paņemtā kredīta summu.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.