Pašvaldība atbalstīs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

19.09.2017.

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības un ja daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

Līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam. Saistošie noteikumi paredz, ka būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības finansējumu 50% – 80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana notiek divās stadijās: būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana. Pašvaldības budžetā katru gadu tiek paredzēts līdzfinansējums labiekārtošanas projektiem. Šī gada līdzfinansējuma apjoms sastāda 6000 eiro.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, pašvaldībā – Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – jāiesniedz iesniegums kopā ar saistošajos noteikumos paredzētajiem dokumentiem. 

Ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. Nr.2017/05″ Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” varat iepazīties domes mājas lapā www.preili.lv vai pašvaldības informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis” 2017. gada augusta numurā.  

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2017.