Aicinām pieteikt kandidātus Preiļu novada domes apbalvojumu saņemšanai

19.09.2017.

Sakarā ar Latvijas Republikas 99. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar Goda zīmi “Par nopelniem novada labā” un pašvaldības Atzinības rakstu personas, kurām ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē. 

Priekšlikumus un informāciju par apbalvojumam izvirzītās personas darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 13. oktobrim. Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos 18. novembrī.

Aicinām pirms pieteikuma iesniegšanas iepazīties ar Preiļu novada domes noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, par kādiem nopelniem iedzīvotājiem piešķirami pašvaldības apbalvojumi.  Noteikumi pieejami mājas lapā www.preili.lv , sadaļa “Domes noteikumi”. 

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2017.