Informācija par pabalstu izmaksu

13.10.2017.

Preiļu novada Labklājības pārvalde 13. oktobrī sāks izmaksāt materiālo pabalstu EUR 15.00 apmērā Preiļu novada teritorijā deklarētajām personām: vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais), personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem),  bērniem ar īpašām vajadzībām, politiski represētajām personām.

Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos pabalstus varēs saņemt Preiļos, Labklājības pārvaldes kasē. Pārējie Preiļu novada iedzīvotāji šos pabalstus saņems tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgajā pagasta pārvaldē. Personas, kurām invaliditāte piešķirta 2017. gadā, lūdzam griezties Preiļu novada Labklājības pārvaldē, (1. stāvs 4. kabinets), līdzi ņemot invaliditātes apliecību.

13.oktobrī sāksies arī vienreizējā materiālā pabalsta EUR 50.00 apmērā izmaksa rīcībnespējīgu personu aizgādņiem, par kuru iecelšanu lēmumu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.